skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IL-1β, IL-6 promoter, TNF-α promoter and IL-1RA gene polymorphisms and the risk of preterm delivery due to preterm premature rupture of membranes in a population of Polish women

Bitner, Adam ; Kalinka, Jaroslaw

Archives of medical science : AMS, 30 August 2010, Vol.6(4), pp.552-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1896-9151 ; PMID: 22371799 Version:1 ; DOI: 10.5114/aoms.2010.14467

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sphingolipids as a new factor in the pathomechanism of preeclampsia – Mass spectrometry analysis

Charkiewicz, Karol ; Goscik, Joanna ; Blachnio-Zabielska, Agnieszka ; Raba, Grzegorz ; Sakowicz, Agata ; Kalinka, Jaroslaw ; Chabowski, Adrian ; Laudanski, Piotr; Silman, Israel (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177601 ; PMCID: 5438119 ; PMID: 28542236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Apa1 (rs7975232), Taq1 (rs731236) and Bsm1 (rs154410) polymorphisms of vitamin D receptor on preterm birth risk in the Polish population

Baczyńska-Strzecha, Marta ; Kalinka, Jarosław

Ginekologia polska, 2016, Vol.87(11), pp.763-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 27958635 Version:1 ; DOI: 10.5603/GP.2016.0084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASSESSMENT OF CORRELATION BETWEEN VITAMIN D LEVEL AND PREVALENCE OF PRETERM BIRTHS IN THE POPULATION OF PREGNANT WOMEN IN POLAND.(ORIGINAL PAPER)(Report)

Baczynska - Strzecha, Marta ; Kalinka, Jaroslaw

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Nov-Dec, 2017, Vol.30(6), p.933(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1232-1087 ; DOI: 10.13075/ijomeh.1896.01146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena oporności paciorkowców beta hemolizujacych grupy B na podstawie badań własnych.
Research-based assessment of antibiotic resistance of beta hemolytic group B streptococci

Prośniewska, Maria ; Kalinka, Jarosław ; Bigos, Monika ; Gołab-Lipińska, Małgorzata

Ginekologia polska, September 2014, Vol.85(9), pp.688-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 25322541 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short cervix in twin pregnancies: current state of knowledge and the proposed scheme of treatment

Huras, Hubert ; Kalinka, Jarosław ; Dębski, Romuald

Ginekologia polska, 2017, Vol.88(11), pp.626-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 29303217 Version:1 ; DOI: 10.5603/GP.a2017.0112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Ocena oporno&#347;ci paciorkowc&#243;w &#946; hemolizuj&#261;cych grupy B na podstawie bada&#324; w&#322;asnych<br>Research-based assessment of antibiotic resistance of &#946; hemolytic group B streptococci
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena oporności paciorkowców β hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych
Research-based assessment of antibiotic resistance of β hemolytic group B streptococci

Prośniewska, Maria ; Kalinka, Jarosław ; Gołąb-Lipińska, Małgorzata ; Bigos, Monika

Polish Gynaecology, 2014, Vol.85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0017-0011 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17772/gp/1793

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ciaza u 47-letniej kobiety poddanej zabiegowi pozaustrojowego zapłodnienia z zastosowaniem komórki jajowej pobranej od dawczyni (IVF-OD).
Pregnancy of a 47-year old woman treated by in vitro fertilization using oocyte from a donor (IVF-OD)

Fulmańska, Marta ; Radowicka, Małgorzata ; Radwan, Michał ; Kalinka, Jarosław

Ginekologia polska, May 2011, Vol.82(5), pp.378-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 21851038 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TLR3 expression in the term placenta infected with human cytomegalovirus

Jabłońska, Agnieszka ; Studzińska, Mirosława ; Kalinka, Jarosław ; Stańczyk, Patrycja ; Paradowska, Edyta

Placenta, September 2017, Vol.57, pp.303-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4004 ; E-ISSN: 1532-3102 ; DOI: 10.1016/j.placenta.2017.07.252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folate supplementation during the preconception period, pregnancy and puerperium. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Guidelines

Bomba-Opoń, Dorota ; Hirnle, Lidia ; Kalinka, Jarosław ; Seremak-Mrozikiewicz, Agnieszka

Ginekologia polska, 2017, Vol.88(11), pp.633-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 29303218 Version:1 ; DOI: 10.5603/GP.a2017.0113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors (RLRs) in third-trimester placentas following cytomegalovirus infection ex vivo

Jabłońska, Agnieszka ; Studzińska, Mirosława ; Stańczyk, Patrycja ; Kalinka, Jarosław ; Paradowska, Edyta

Placenta, September 2017, Vol.57, pp.259-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4004 ; E-ISSN: 1532-3102 ; DOI: 10.1016/j.placenta.2017.07.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A second delivery after heart transplantation - a case study

Kalinka, Jarosław ; Szubert, Maria ; Zdziennicki, Andrzej ; Chojnowski, Krzysztof ; Maciejewski, Marek ; Piestrzeniewicz, Katarzyna ; Zakliczyński, Michał ; Drożdż, Jarosław

Kardiochirurgia i torakochirurgia polska = Polish journal of cardio-thoracic surgery, September 2014, Vol.11(3), pp.339-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1731-5530 ; PMID: 26336446 Version:1 ; DOI: 10.5114/kitp.2014.45688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania

Krzeszowski, Waldemar ; Janiak, Katarzyna ; Kalinka, Jarosław ; Grzesiak, Mariusz ; Oszukowski, Przemysław ; Szaflik, Tomasz ; Wojtera, Justyna ; Szaflik, Krzysztof

Ginekologia polska, 2016, Vol.87(2), pp.135-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 27306291 Version:1 ; DOI: 10.17772/gp/61179

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analiza sposobu zakończenia ciazy u kobiet po przebytym cieciu cesarskim.
Analysis of delivery types in women after previous cesarean section

Kuś, Ewa ; Orłowska, Katarzyna ; Kowalska-Koprek, Urszula ; Kalinka, Jarosław ; Berner-Trabska, Marlena ; Estemberg, Dorota ; Brzozowska, Maria ; Karowicz-Bilińska, Agata

Ginekologia polska, March 2012, Vol.83(3), pp.174-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 22568191 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilaktyczną nad pracownikami – zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet.
The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare - Prophylactic of some types of cancers among women

Wiszniewska, Marta ; Magnuska, Jadwiga ; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Pepłońska, Beata ; Hanke, Wojciech ; Kalinka, Jarosław ; Skręt-Magierło, Joanna ; Zadrożny, Marek ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna pracy, 20 August 2018, Vol.69(4), pp.439-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 30038434 Version:1 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angiogenic factor screening in women with mild preeclampsia – New and significant proteins in plasma

Charkiewicz, Karol ; Jasinska, Elwira ; Goscik, Joanna ; Koc-Zorawska, Ewa ; Zorawski, Marcin ; Kuc, Pawel ; Raba, Grzegorz ; Kluz, Tomasz ; Kalinka, Jaroslaw ; Sakowicz, Agata ; Laudanski, Piotr

Cytokine, June 2018, Vol.106, pp.125-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-4666 ; E-ISSN: 1096-0023 ; DOI: 10.1016/j.cyto.2017.10.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting report: atmospheric pollution and human reproduction: Atmospheric Pollution and Human Reproduction

Slama, Rémy ; Darrow, Lyndsey ; Parker, Jennifer ; Woodruff, Tracey J ; Strickland, Matthew ; Nieuwenhuijsen, Mark ; Glinianaia, Svetlana V ; Hoggatt, Katherine J ; Kannan, Srimathi ; Hurley, Fintan ; Kalinka, Jaroslaw ; Sram, Radim ; Brauer, Michael ; Wilhelm, Michelle ; Heinrich, Joachim ; Ritz, Beate; Slama, Rémy (Editor)

Environmental Health Perspectives, June 2008, Vol.116(6), pp.791-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: 10.1289/ehp.11074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena zwiazku polimorfizmów genów kodujacych wybrane cytokiny z wystepowaniem porodu przedwczesnego w populacji kobiet polskich.
Selected cytokine gene polymorphisms and the risk of preterm delivery in the population of Polish women

Kalinka, Jarosław ; Bitner, Adam

Ginekologia polska, February 2009, Vol.80(2), pp.111-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 19338208 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Costs of the use of carbetocin in the prevention of uterine atony following delivery of the infant by Caesarean section - retrospective multicenter study

Sobkowski, Maciej ; Celewicz, Zbigniew ; Kalinka, Jarosław ; Szymanowski, Krzysztof ; Serafin, Marcin ; Śmieja, Katarzyna ; Grzymała-Figura, Anna ; Pacocha, Kinga ; Pieniążek, Izabela ; Walczak, Jacek ; Żyła, Agnieszka ; Bierut, Adam

Ginekologia polska, 2016, Vol.87(9), pp.621-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-0011 ; PMID: 27723068 Version:1 ; DOI: 10.5603/GP.2016.0056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlations of selected vaginal cytokine levels with pregnancy-related traits in women with bacterial vaginosis and mycoplasmas

Ryckman, Kelli K ; Williams, Scott M ; Kalinka, Jaroslaw

Journal of Reproductive Immunology, 2008, Vol.78(2), pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0378 ; E-ISSN: 1872-7603 ; DOI: 10.1016/j.jri.2008.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (5)
 2. 2008đến2009  (6)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (27)
 2. Polish  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kalinka, Jarosław
 2. Kalinka, J.
 3. Kalinka, Jaroslaw
 4. Krajewski, Paweł
 5. Hanke, Wojciech

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Female
 3. Humans
 4. Pregnancy
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...