skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

"ИЗMEPИTEЛЬHЫЙ ПPEOБPAЗOBATEЛЬ ПOCTOЯHHOГO TOKA"
DIRECT CURRENT INSTRUMENT TRANSDUCER

Kalinichenko V.V.,Su

Toàn văn sẵn có

2
Project of the Dubna electron synchrotron
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project of the Dubna electron synchrotron

Arkhipov, V.A. ; Antropov, V.K. ; Balalykin, N.I. ; Beloshitsky, P.F. ; Boer-Rookhuizen, H. ; Brovko, O.I. ; Butenko, A.B. ; Fedorenko, S.B. ; Ivanov, I.N. ; Heine, E. ; Heubers, W.P.J. ; Kaan, A.P. ; Kadyshevsky, V.G. ; Kalinichenko, V.V. ; Kobets, V.V. ; Krasavin, E.A. ; Kroes, F.B. ; Kuijer, L.H. ; Kulipanov, G.N. ; Laan, J.B.V.D. ; Langelaar, J. ; Levichev, E.B. ; Louwrier, P.W.F. ; Luijckx, G. ; Maas, R. ; Meshkov, I.N. ; Mezentsev, N.A. ; van Middelkoop, G. ; Minashkin, V. ; Morozov, N.A. ; Noomen, J.G. ; Polyakov, Yu.A. ; Russakovich, N.A. ; Sidorin, A.O. ; Sidorov, A.I. ; Sidorov, G.I. ; Sissakyan, A.N. ; Shakun, N.G. ; Shatunov, E.M. ; Shvets, V.A. ; Skrinsky, A.N. ; Smirnov, V.I. ; Sumbaev, A.P. ; Spelt, J.B. ; Syresin, E.M. ; Titkova, I.V. ; Tyutyunnikov, S.I. ; Ushakov, V.A. ; Vobly, P.D. ; Vodopyanov, A.S. ; Yurkov, M.V.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 9/2001, Vol.470(1-2), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9002(01)00987-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR DETECTING CRACKS IN FULL-SCALE STRUCTURES OF AIRCRAFT

Egorshev A.V.,Su ; Kalinichenko V.V.,Su ; Kornienko M.I.,Su ; Syrov A.V.,Su

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (2)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sissakyan, A.N.
 2. Titkova, I.V.
 3. Shakun, N.G.
 4. Meshkov, I.N.
 5. Boer-Rookhuizen, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...