skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of two-handed gesture interactions with applications based on commodity devices

Lin, Jiaqing ; Nishino, Hiroaki ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Computers and Mathematics with Applications [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-1221 ; DOI: 10.1016/j.camwa.2011.07.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
&#38651;&#23376;&#21046;&#24481;&#31995;&#12467;&#12531;&#12486;&#12473;&#12488;&#12434;&#36890;&#12375;&#12383;&#22269;&#38555;&#20132;&#27969;&#12398;&#35430;&#12415;<br>International Exchange through Electronic Control Competitions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

電子制御系コンテストを通した国際交流の試み
International Exchange through Electronic Control Competitions

Honda, Kyuhei ; Karube, Shu ; Ziemba, Tomek ; Kagawa, Tsuneo

Journal of JSEE, 2015, Vol.63(4), pp.4_16-4_21

ISSN: 1341-2167 ; E-ISSN: 1881-0764 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4307/jsee.63.4_16

Toàn văn sẵn có

3
A method of two-handed gesture interactions with applications based on commodity devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of two-handed gesture interactions with applications based on commodity devices

Lin, Jiaqing ; Nishino, Hiroaki ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Computers & Mathematics with Applications, 01/2012, Vol.63(2), pp.448-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08981221 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2011.07.052

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Exchange through Electronic Control Competitions
電子制御系コンテストを通した国際交流の試み

本田, 久平 ; 軽部, 周 ; Tomek, ZIEMBA ; 賀川, 経夫 ; Honda, Kyuhei ; Karube, Shu ; Ziemba, Tomek ; Kagawa, Tsuneo

工学教育, 2015, Vol.63(4), pp.4_16-4_21

ISSN: 1341-2167 ; DOI: 10.4307/jsee.63.4_16

Toàn văn sẵn có

5
An Interactive 3D Graphics Modeler Based on Simulated Human Immune System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interactive 3D Graphics Modeler Based on Simulated Human Immune System

Nishino, Hiroaki ; Sueyoshi, Takuya ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Journal of Multimedia, 07/01/2008, Vol.3(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1796-2048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4304/jmm.3.3.51-60

Toàn văn sẵn có

6
An Interactive Graphics Rendering Optimizer Based on Immune Algorithm
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interactive Graphics Rendering Optimizer Based on Immune Algorithm

Nishino, Hiroaki ; Sueyoshi, Takuya ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Lecture Notes in Computer Science, Applications of Evolutinary Computing: EvoWorkshops 2007: EvoCoMnet, EvoFIN, EvoIASP,EvoINTERACTION, EvoMUSART, EvoSTOC and EvoTransLog. Proceedings, pp.459-469

ISBN: 9783540718048 ; ISBN: 3540718044 ; E-ISBN: 9783540718055 ; E-ISBN: 3540718052 ; DOI: 10.1007/978-3-540-71805-5_51

Toàn văn sẵn có

7
Interactive Texture Design Using IEC Framework
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Texture Design Using IEC Framework

Kagawa, Tsuneo ; Tamotsu, Yukihide ; Nishino, Hiroaki ; Utsumiya, Kouichi

Lecture Notes in Computer Science, Applications of Evolutinary Computing: EvoWorkshops 2007: EvoCoMnet, EvoFIN, EvoIASP,EvoINTERACTION, EvoMUSART, EvoSTOC and EvoTransLog. Proceedings, pp.439-448

ISBN: 9783540718048 ; ISBN: 3540718044 ; E-ISBN: 9783540718055 ; E-ISBN: 3540718052 ; DOI: 10.1007/978-3-540-71805-5_49

Toàn văn sẵn có

8
Development and Evaluation of a Hybrid Shared Tele-Haptic System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Evaluation of a Hybrid Shared Tele-Haptic System

Yamabiraki, Shinji ; Kagawa, Tsuneo ; Hiroaki, Nishino ; Utsumiya, Kouichi

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Technologies and Sociotechnical Systems: 12th International Confernece, VSMM 2006, Xi’an, China, October 18-20, 2006. Proceedings, pp.446-455

ISBN: 9783540463047 ; ISBN: 3540463046 ; E-ISBN: 9783540463054 ; E-ISBN: 3540463054 ; DOI: 10.1007/11890881_49

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemical Studies on “Bakanae” Fungus: Part 73. Study on Production and Isolation of Gibberellin A 7

Kagawa, Tsuneo ; Fukinbaba, Takashi ; Sumiki, Yusuke

Agricultural and Biological Chemistry, 01 April 1965, Vol.29(4), p.285-291

ISSN: 0002-1369 ; DOI: 10.1080/00021369.1965.10858385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin Layer Chromatography of Gibberellins

Kagawa, Tsuneo ; Fukinbara, Takashi ; Sumiki, Yusuke

Agricultural and Biological Chemistry, 01 August 1963, Vol.27(8), p.598-599

ISSN: 0002-1369 ; DOI: 10.1080/00021369.1963.10858149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Method of Creating 3D Haptic Sensation Using Interactive Evolutionary Computation
対話型進化計算に基づく3次元物体触感の生成法

西野, 浩明 ; 武方, 一馬 ; 賀川, 経夫 ; 宇津宮, 孝一 ; Nishino, Hiroaki ; Takekata, Kazuma ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

知能と情報, 2006, Vol.18(4), pp.519-533

ISSN: 1347-7986 ; DOI: 10.3156/jsoft.18.519

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniques for Aiding 3D Computer Graphics Authoring Based on Interactive Evolutionary Computation
生成的システム 対話型進化計算に基づく3次元CG創作支援技術

西野, 浩明 ; 青木, 研 ; 賀川, 経夫 ; 宇津宮, 孝一 ; Nishino, Hiroaki ; Aoki, Ken ; Kagawa, Tsuneo ; Utsunomiya, Kouichi

計測と制御, 2005, Vol.44(1), pp.16-22

ISSN: 0453-4662 ; DOI: 10.11499/sicejl1962.44.16

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALOGIFREMGANGSMAADE TIL FREMSTILLING AF ALUMINIUMSALTE AF N2-ACETYL-L-GLUTAMIN

Kagawa, Tsuneo ; Fujii, Kyoichi ; Tanaka, Masao ; Tanaka, Hiroshi

Toàn văn sẵn có

14
Determination of Nine Gibberellins by Gas and Thin Layer Chromatographies: Biochemistry of Bakanae Fungus. LXVII
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Nine Gibberellins by Gas and Thin Layer Chromatographies: Biochemistry of Bakanae Fungus. LXVII

Ikekawa, Nobuo ; Kagawa, Tsuneo ; Sumiki, Yusuke

Proceedings of the Japan Academy, 1963, Vol.39(7), pp.507-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-4280 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2183/pjab1945.39.507

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Reinigung von L-Asparaginase

Kagawa,Tsuneo ; Mochizuki,Kazuo ; Tanaka,Masao

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Reinigung von L-Asparaginase

Kagawa,Tsuneo ; Mochizuki,Kazuo ; Tanaka,Masao

Toàn văn sẵn có

17
An IEC-Based Haptic Rendering Optimizer
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An IEC-Based Haptic Rendering Optimizer

Nishino, Hiroaki ; Takekata, Kazuma ; Sakamoto, Michiaki ; Salzman, Muhammad ; Azmi, Bin ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi; Abraham, Ajith (Editor) ; Dote, Yasuhiko (Editor) ; Furuhashi, Takeshi (Editor) ; Köppen, Mario (Editor) ; Ohuchi, Azuma (Editor) ; Ohsawa, Yukio (Editor)

Advances in Soft Computing, Soft Computing as Transdisciplinary Science and Technology: Proceedings of the fourth IEEE International Workshop WSTST ’05, pp.653-662

ISBN: 9783540250555 ; ISBN: 3540250557 ; E-ISBN: 9783540323914 ; E-ISBN: 3540323910 ; DOI: 10.1007/3-540-32391-0_70

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Herstellung gereinigter L-Asparaginase

Mochizuki,Kazuo ; Kohagura,Masahiro ; Kagawa,Tsuneo ; Tanaka,Masao

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE1928051

Mochizuki, Kazuo ; Kohagura, Masahiro ; Kagawa, Tsuneo ; Tanaka, Masao, Machida

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zum Reinigen von L-Asparaginase

Tanaka,Masao ; Kagawa,Tsuneo ; Mochizuki,Kazuo ; Kohagura,Masahiro

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (5)
 2. 1969đến1987  (6)
 3. 1988đến2006  (6)
 4. 2007đến2012  (6)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Sáng chế  (7)
 3. Book Chapters  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. Japanese  (8)
 3. German  (5)
 4. Danish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...