skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 191  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vidéo numérique
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vidéo numérique

Maillard Elise

Paris : CampusPress, 2002 - (778.59028 MAI 2002) - ISBN9782744014642

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Filtrage numérique

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kỹ thuật số

Nguyễn Quý Thường

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2008 - (621.38 NG-T 2008)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital modulation techniques

Xiong Fuqin

Artech House; 2000 - (621 XIO 2000)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction aux communications numériques

Vallet Robert

Paris, 2001

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons in electric circuits. Volume IV - Digital

Kuphaldt Tony R.

2002

Truy cập trực tuyến

7
Hoằng pháp trong thời đại kỹ thuật số
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoằng pháp trong thời đại kỹ thuật số

Thích, Thanh Hoà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54006

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Image Processing Part I

Huiyu Zhou; Jiahua Wu; Jianguo Zhang

Bookboon; 2014 - (006)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Image Processing Part II

Huiyu Zhou; Jiahua Wu; Jianguo Zhang

Bookboon; 2014 - (006)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật số thực hành

Huỳnh Đắc Thắng

Khoa học Kỹ thuật; 2006 - (621,38)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện tử kỹ thuật số : phương pháp thực hành

Kleitz William; Nguyễn Ngọc Tuấn Biên dịch

H. : Thống kê, 2003 - (621.38 KLE 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Canon EOS Rebel T4i/650D for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canon EOS Rebel T4i/650D for dummies

King Julie Adair.

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2012. - (771.3 KIN 2012) - ISBN9781118335970 (pbk.);ISBN111833597X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Canon EOS 5D Mark III for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canon EOS 5D Mark III for dummies

Correll Robert.

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2012. - (771.31 COR 2012) - ISBN9781118335932 (pbk.);ISBN1118335937 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of digital logic with VHDL design

Brown Stephen D Vranesic Zvonko G

McGraw Hill; 2009 - (621.39 BRO 2009)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật số thực hành

Huỳnh Đắc Thắng

H. : KHKT, 2001 - (621.38 HU-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
16
Digital zoology version 1.0 Student Workbook and CD-ROM
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital zoology version 1.0 Student Workbook and CD-ROM

Houseman Jon G.

New York : McGraw-Hill, 2002 - (590 HOU 2002) - ISBN0072489502

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập kỹ thuật số

Lê Xuân Thê

H. : ĐHQGHN, 2004 - (621.382 LE-T 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

101 mạch ứng dụng điện tử - kỹ thuật số

Đỗ Kim Bằng

H. : LĐXH, 2005 - (621.38 ĐO-B 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kỹ thuật số : với 370 hình, 137 bảng và nhiều bài tập kèm theo lời giải

Nguyễn Quý Thường

H. : ĐHQGHN, 2008 - (621.38 NG-T 2008)

Truy cập trực tuyến

20
The engineering handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The engineering handbook

Boca Raton : CRC Press ; [Piscataway, N.J.] : IEEE Press, c1997. - (TA151 .E424 1996) - ISBN0849383447 (acid-free paper);ISBN0849385768

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 191  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (9)
 2. 1990đến1998  (15)
 3. 1999đến2005  (51)
 4. 2006đến2013  (64)
 5. Sau 2013  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (111)
 2. Vietnamese  (42)
 3. French  (9)
 4. Undetermined  (9)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...