skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu và cài đặt một công cụ trên nền tảng Eclipse để hỗ trợ phát triển các ứng dụng Java : Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và cài đặt một công cụ trên nền tảng Eclipse để hỗ trợ phát triển các ứng dụng Java : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Vũ, Thanh Hà; Đặng, Đức Hạnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65707; 005.43 VU-H 2018 / 00050009544

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu một số giải pháp kiểm thử giao diện tự động sử dụng Ranorex : Luận văn ThS. Máy tính: 84801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số giải pháp kiểm thử giao diện tự động sử dụng Ranorex : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

Nguyễn, Thị Thu Hà; Phạm, Ngọc Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65706; 005.30287 NG-H 2018 / 00050009543

Truy cập trực tuyến

3
Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML : Luận án TS. Máy tính: 624801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các kỹ thuật sinh tự động dữ liệu kiểm thử dựa trên các biểu đồ UML : Luận án TS. Máy tính: 624801

Vũ, Thị Đào; Nguyễn, Việt Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65175; 005.71 VU-Đ 2018 / 00050009341

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Materials From Silicon to Organics

Springer US; 1991 - (621.3 ELE 1991)

Truy cập trực tuyến

5
Experimental context for introduction to electrical and computer engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental context for introduction to electrical and computer engineering

Carley Richard L.; Khosla Pradeep

New York : McGraw-Hill, 2000 - (621.39 CAR 2000) - ISBN007246108X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Sinh tự động ca kiểm thử từ các mô hình thực thi được: Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinh tự động ca kiểm thử từ các mô hình thực thi được: Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Dương, Thị Thanh Huyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61057

Truy cập trực tuyến

7
Phương pháp phân tích mã nguồn và sinh dữ liệu kiểm thử cho các dự án C/C++ : Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phân tích mã nguồn và sinh dữ liệu kiểm thử cho các dự án C/C++ : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nguyễn, Đức Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61063

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết hàng đợi trong bài toán mô phỏng hoạt động một siêu thị : Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết hàng đợi trong bài toán mô phỏng hoạt động một siêu thị : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nguyễn, Thu Thủy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61065

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VHDL programming by example

Perry Douglas L

McGraw Hill; 2002 - (621.39 PER 2002)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết hàng đợi trong bài toán mô phỏng hoạt động một siêu thị Luận văn ThS Máy tính 604801

Nguyễn Thu Thủy

H Trường Đại học Công Nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phân tích mã nguồn và sinh dữ liệu kiểm thử cho các dự án C C++ Luận văn ThS Máy tính 604801

Nguyễn Đức Anh

H Trường Đại học Công Nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng giám sát hành trình trên điện thoại di động Luận văn ThS Máy tính 604801

Hoàng Thu Trang

H Trường Đại học Công Nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinh tự động ca kiểm thử từ các mô hình thực thi được Luận văn ThS Máy tính 604801

Dương Thị Thanh Huyền

H Trường Đại học Công Nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silicon visions : the future of micro - computer technology

Singapore : World Scientific , 1980 - (004.16 SIL 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bác sĩ máy vi tính : hướng dẫn lắp ráp, sửa chữa, và xử lý sự cố chuyên nghiệp

Hoàng Sơn

H. : Thanh niên, 2007 - (621.39 HO-S 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khóa từ trang web và ứng dụng : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Nguyễn Vũ Chi Loan; Nguyễn Văn Vinh

Hà Nội : ĐHCN 2017 - (005.3 NG-L 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng giám sát hành trình trên điện thoại di động : Luận văn ThS. Máy tính: 604801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng giám sát hành trình trên điện thoại di động : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Hoàng, Thu Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61064

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng giám sát hành trình trên điện thoại di động : Luận văn ThS. Máy tính: 604801

Hoàng Thu Trang; Nguyễn Hải Châu

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2017 - (005.4 HO-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Thực tại ảo cho điều khiển từ xa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tại ảo cho điều khiển từ xa

Phạm, Tuấn Anh; Trần, Quang Vinh

Phạm, T. A. (2011). Thực tại ảo cho điều khiển từ xa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000454; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41650

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to intelligent surveillance surveillance data capture transmission and analytics

Yan Wei Qi

Springer; 2017 - (621.38928)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (4)
 2. 1993đến2000  (4)
 3. 2001đến2004  (9)
 4. 2005đến2011  (12)
 5. Sau 2011  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (36)
 2. Luận án, luận văn  (34)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (30)
 2. Vietnamese  (28)
 3. Undetermined  (1)
 4. Russian  (1)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (7)
 2. Q - Science.  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...