skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Linking diverse nutrient patterns to different water masses within anticyclonic eddies in the upwelling system off Peru
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking diverse nutrient patterns to different water masses within anticyclonic eddies in the upwelling system off Peru

José, Yonss Saranga ; Dietze, Heiner ; Oschlies, Andreas

Biogeosciences, 2017, Vol.14(6), pp.1349-1364 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1726-4189 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/bg-14-1349-2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Linking diverse nutrient patterns to different water masses within anticyclonic eddies in the upwelling system off Peru
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking diverse nutrient patterns to different water masses within anticyclonic eddies in the upwelling system off Peru

José, Yonss Saranga ; Dietze, Heiner ; Oschlies, Andreas

Biogeosciences Discussions, 06/10/2016, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1810-6285 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/bg-2016-228

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JEAI-MOCAs: A multi-institutional initiative to build marine research capacity in Mozambique

Halo, Issufo ; Backeberg, Bjorn ; Brito, Atanasio ; Collins, Charine ; Cossa, Obadias ; Gemo, Francisco ; Jose, Yonss ; Loveday, Benjamin ; Malauene, Bernardino ; Marsac, Francis ; Maueua, Clousa ; Maury, Olivier ; Mavume, Alberto ; Nehama, Fialho ; Penven, Pierrick ; Pous, Stephane ; Reason, Chris ; Roberts, Mike ; Shillington, Frank

South African Journal of Science, January 2013, Vol.109(7-8), pp.01-02 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-7489

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
ENSO-driven fluctuations in oxygen supply and vertical extent of oxygen-poor waters in the oxygen minimum zone of the Eastern Tropical South Pacific
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENSO-driven fluctuations in oxygen supply and vertical extent of oxygen-poor waters in the oxygen minimum zone of the Eastern Tropical South Pacific

José, Yonss Saranga ; Stramma, Lothar ; Schmidtko, Sunke ; Oschlies, Andreas

Biogeosciences Discussions, 05/02/2019, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1810-6285 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/bg-2019-155

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...