skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Une séance au Sénat, par T. Jolivet
Une séance au Sénat, par T. Jolivet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une séance au Sénat, par T. Jolivet

Jolivet, T.. Auteur Du Texte

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPEN RADIATION: a collaborative project for radioactivity measurement in the environment by the public

Bottollier-Depois Jean-François ; Allain E ; Baumont G ; Berthelot N ; Clairand I ; Couvez C ; Darley G ; Henry B ; Jolivet T ; Laroche P ; Lebau-Livé A ; Lejeune V ; Miss J ; Monange W ; Quéinnec F ; Richet Y ; Simon C ; Trompier F ; Vayron F

EPJ Web of Conferences, 01 January 2017, Vol.153, p.08002 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2100-014X ; DOI: 10.1051/epjconf/201715308002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vayron, F.
 2. Bottollier-Depois, Jean-François
 3. Allain, E
 4. Couvez, C
 5. Lejeune, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...