skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.084.690  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

模具工业/#/模具工業

ISSN1001-2168

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Alert Pro

ISSN0739-358X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalworking digest

ISSN0026-1009

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process Heating

ISSN1077-5870

Truy cập trực tuyến

5
Development of micro-finance institutions to Vietnam after joining WTO
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of micro-finance institutions to Vietnam after joining WTO

Nguyen, Thi Thuy Linh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12913

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friction Stir Welding and Processing IX

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welding International

ISSN0950-7116

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welding Design & Fabrication

ISSN0043-2253

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of metastable and nanocrystalline materials

ISSN1422-6375

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Metals and Alloys

Springer; 2017 - (620.16)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Electrochemistry

ISSN1023-1935

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalworking Insiders' Report

ISSN1069-9643

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soldering & surface mount technology

ISSN0954-0911

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Fastener Journal

ISSN1064-3834

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Machine Shop

ISSN0026-8003

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

非破壊検査

ISSN0367-5866

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Composite Materials

ISSN0929-189X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design News

ISSN0011-9407

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal Producing & Processing

ISSN1547-1411

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roofing contractor

ISSN1098-1519

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.084.690  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.024)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.084.687)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (40.485)
 2. 1959đến1973  (109.556)
 3. 1974đến1988  (344.462)
 4. 1989đến2004  (558.260)
 5. Sau 2004  (1.020.975)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.712.385)
 2. French  (349.423)
 3. German  (320.779)
 4. Chinese  (289.331)
 5. Japanese  (71.398)
 6. Korean  (61.999)
 7. Spanish  (44.646)
 8. Portuguese  (22.189)
 9. Russian  (22.137)
 10. Italian  (14.820)
 11. Danish  (9.925)
 12. Dutch  (9.610)
 13. Finnish  (8.377)
 14. Norwegian  (7.692)
 15. Polish  (4.154)
 16. Czech  (2.491)
 17. Turkish  (1.646)
 18. Hungarian  (1.488)
 19. Romanian  (1.073)
 20. Ukrainian  (714)
 21. Hebrew  (327)
 22. Greek  (307)
 23. Arabic  (160)
 24. Latvian  (71)
 25. Icelandic  (10)
 26. Lithuanian  (4)
 27. Serbo-Croatian  (4)
 28. Slovak  (1)
 29. Persian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lambiase, F
 2. Ferraris, Monica
 3. Kondo, Naoki
 4. Martins, P.A.F.
 5. Dos Santos, J.F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...