skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rediseño de una red de distribución con variabilidad de demanda usando la metodología de escenarios

John Wilmer Escobar

Revista FI-UPTC, 01 February 2013, Vol.21(32), pp.9-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1129 ; E-ISSN: 2357-5328

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An algorithm for the routing problem with split deliveries and time windows (SDVRPTW) applied on retail SME distribution activities

Juan Sepúlveda ; John Wilmer Escobar ; Wilson Adarme-Jaimes

Dyna (Medellín, Colombia), 01 January 2014, Vol.81(187), pp.223-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento

Rafael Guillermo García Cáceres ; John Wilmer Escobar

Dyna (Medellín, Colombia), 01 September 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353 ; E-ISSN: 2346-2183 ; DOI: 10.15446/dyna.v83n198.44532

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of granular neighborhoods in a Tabu Search for the vehicle routing problem with heterogeneous fleet and variable costs (HFVRP)

John Wilmer Escobar ; Wilson Adarme-Jaimes ; Nicolás Clavijo-Buriticá

Revista FI-UPTC, 01 September 2017, Vol.26(46), pp.93-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1129 ; E-ISSN: 2357-5328 ; DOI: 10.19053/01211129.v26.n46.2017.7321

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. John Wilmer Escobar
  2. Escobar, John Willmer
  3. Escobar, John
  4. Wilson Adarme-Jaimes
  5. Escobar, John Wilmer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...