skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e-library in Taiwan

Ling-Feng Hsieh ; Jiung-Bin Chin ; Mu-Chen Wu

The Electronic Library, 2004, Vol.22(4), p.325-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470410552956

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance evaluation for university electronic libraries in Taiwan

Ling-Feng Hsieh ; Jiung-Bin Chin ; Mu-Chen Wu

The Electronic Library, 2006, Vol.24(2), p.212-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470610660387

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chin, Jiung - Bin
  2. Mu-Chen Wu
  3. Wu, Mu‐Chen
  4. Wu, Mu - Chen
  5. Hsieh, Ling - Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...