skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An order-theoretic description of Marinescu spaces

W. A. Feldman ; J. F. Porter

Proceedings of the American Mathematical Society, 1973, Vol.41, pp.602-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9939 ; E-ISSN: 1088-6826 ; DOI: 10.1090/S0002-9939-1973-0328528-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 stimulates proliferation of human cancer cells by inhibiting a metalloproteinase

J F Porter ; S Shen ; D T Denhardt

British Journal of Cancer, 2004, Vol.90(2), p.463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6601533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The order topology for function lattices and realcompactness

W. A. Feldman ; J. F. Porter

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 01 January 1981, Vol.4(2), pp.289-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-1712 ; E-ISSN: 1687-0425 ; DOI: 10.1155/S0161171281000173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A vector lattice topology and function space representation

W. A. Feldman ; J. F. Porter

Transactions of the American Mathematical Society, 1978, Vol.235, pp.193-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9947 ; E-ISSN: 1088-6850 ; DOI: 10.1090/S0002-9947-1978-0463897-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...