skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large deviation properties for patterns

Bourdon, Jeremie ; Regnier, Mireille

Journal of Discrete Algorithms, 2014, Vol.24, p.2(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8667

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-objective constraint-based approach for modeling genome-scale microbial ecosystems

Marko Budinich ; Jérémie Bourdon ; Abdelhalim Larhlimi ; Damien Eveillard

PloS one, 01 January 2017, Vol.12(2), p.e0171744 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0171744

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network

Jérémie Bourdon ; Damien Eveillard ; Anne Siegel

PLoS computational biology, 01 September 2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Methods in Systems Biology

Bourdon, Jeremie

BioSystems, 2016, Vol.149, p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-2647 ; DOI: 10.1016/j.biosystems.2016.10.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational discovery of dynamic cell line specific Boolean networks from multiplex time-course data

Misbah Razzaq ; Loïc Paulevé ; Anne Siegel ; Julio Saez-Rodriguez ; Jérémie Bourdon ; Carito Guziolowski

PLoS computational biology, 01 October 2018, Vol.14(10), p.e1006538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006538

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meneco, a Topology-Based Gap-Filling Tool Applicable to Degraded Genome-Wide Metabolic Networks.(Research Article)(Report)

Prigent, Sylvain ; Frioux, Clemence ; Dittami, Simon M. ; Thiele, Sven ; Larhlimi, Abdelhalim ; Collet, Guillaume ; Gutknecht, Fabien ; Got, Jeanne ; Eveillard, Damien ; Bourdon, Jeremie ; Plewniak, Frederic ; Tonon, Thierry ; Siegel, Anne

PLoS Computational Biology, Jan 27, 2017, Vol.13(1), p.e1005276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005276

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian Integrative Modeling of Genome-Scale Metabolic and Regulatory Networks

Hanen Mhamdi ; Jérémie Bourdon ; Abdelhalim Larhlimi ; Mourad Elloumi

Informatics (Basel), 01 January 2020, Vol.7(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2227-9709 ; DOI: 10.3390/informatics7010001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Modeling of Microbial Metabolic Networks for Integrating Partial Quantitative Knowledge Within the Nitrogen Cycle

Damien Eveillard ; Damien Eveillard ; Nicholas J. Bouskill ; Damien Vintache ; Damien Vintache ; Julien Gras ; Bess B. Ward ; Jérémie Bourdon

Frontiers in microbiology, 01 January 2019, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.03298

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2015  (1)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bourdon, Jérémie
 2. Jérémie Bourdon
 3. Bourdon, Jeremie
 4. Eveillard, Damien
 5. Siegel, Anne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...