skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Angiotensin II receptor blocker attenuates PDGF-induced mesangial cell migration in a receptor-independent manner
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angiotensin II receptor blocker attenuates PDGF-induced mesangial cell migration in a receptor-independent manner

Ishizawa, K. ; Izawa-Ishizawa, Y. ; Dorjsuren, N. ; Miki, E. ; Kihira, Y. ; Ikeda, Y. ; Hamano, S. ; Kawazoe, K. ; Minakuchi, K. ; Tomita, S. ; Tsuchiya, K. ; Tamaki, T.

Nephrology Dialysis Transplantation, 02/01/2010, Vol.25(2), pp.364-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-0509 ; E-ISSN: 1460-2385 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfp520

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Iron reduction by deferoxamine leads to amelioration of adiposity via the regulation of oxidative stress and inflammation in obese and type 2 diabetes KKAy mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iron reduction by deferoxamine leads to amelioration of adiposity via the regulation of oxidative stress and inflammation in obese and type 2 diabetes KKAy mice

Tajima, S. ; Ikeda, Y. ; Sawada, K. ; Yamano, N. ; Horinouchi, Y. ; Kihira, Y. ; Ishizawa, K. ; Izawa-Ishizawa, Y. ; Kawazoe, K. ; Tomita, S. ; Minakuchi, K. ; Tsuchiya, K. ; Tamaki, T.

AJP: Endocrinology and Metabolism, 01/01/2012, Vol.302(1), pp.E77-E86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-1849 ; E-ISSN: 1522-1555 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00033.2011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Nitrosonifedipine, a Photodegradation Product of Nifedipine, Suppresses Pharmacologically Induced Aortic Aneurysm Formation

Imanishi M. ; Izawa-Ishizawa Y. ; Sakurada T. ; Kohara Y. ; Horinouchi Y. ; Sairyo E. ; Zamami Y. ; Takechi K. ; Chuma M. ; Fukushima K. ; Ikeda Y. ; Fujino H. ; Yoshizumi M. ; Tsuchiya K. ; Tamaki T. ; Ishizawa K.

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7127267 ; Related DOI: 10.1159/000492577

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material for: Nitrosonifedipine, a Photodegradation Product of Nifedipine, Suppresses Pharmacologically Induced Aortic Aneurysm Formation

Imanishi M. ; Izawa-Ishizawa Y. ; Sakurada T. ; Kohara Y. ; Horinouchi Y. ; Sairyo E. ; Zamami Y. ; Takechi K. ; Chuma M. ; Fukushima K. ; Ikeda Y. ; Fujino H. ; Yoshizumi M. ; Tsuchiya K. ; Tamaki T. ; Ishizawa K.

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7127267.V1 ; Related DOI: 10.1159/000492577 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7127267

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tsuchiya, K.
 2. Minakuchi, Kazuo
 3. Ikeda, Y.
 4. Kawazoe, Kazuyoshi
 5. Izawa-Ishizawa, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...