skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alessandro Stanziani, Bâtisseurs d’Empires, Russie, Chine et Inde à la croisée des mondes, xve‑xix e s

Işıksel, Güneş

Cahiers du monde russe, 01 July 2014

ISSN: 1252-6576 ; E-ISSN: 1777-5388

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les méandres d'une pratique peu institutionnalisée : la diplomatie ottomane, xve-xviiie siècle

Işıksel, Güneş

Monde(s), 2014, Vol.5(1), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2261-6268 ; E-ISSN: 2260-7927 ; ISBN: 9782200928971 ; ISBN: 2200928971

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le statut de la Tripolitaine dans l'espace politique ottoman au xvie siècle

Işıksel, Güneş

Hypothèses, 2013, Vol.16(1), pp.375-382

ISSN: 1298-6216 ; E-ISSN: 2101-0269 ; ISBN: 9782859447717 ; ISBN: 2859447717

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia, written by Andrew C. S. Peacock, Annabel Teh Gallop

Işiksel, Güneş

Studia Islamica, July 2017, Vol.112(1), pp.171-172

ISSN: 0585-5292 ; E-ISSN: 1958-5705 ; DOI: 10.1163/19585705-12341355

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Dewière, Rémi ; Işıksel, Güneş

Hypothèses, 2013, Vol.16(1), pp.343-352

ISSN: 1298-6216 ; E-ISSN: 2101-0269 ; ISBN: 9782859447717 ; ISBN: 2859447717

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Varia

Amacher, Korine ; Anderson, Richard ; Aucouturier, Michel ; Baudin, Rodolphe ; Blum, Alain ; Caroli, Dorena ; Cerman, Markus ; Chomentowski, Gabrielle ; Cirac, Stéphanie ; Cœuré, Sophie ; Coumel, Laurent ; Dahlke, Sandra ; Daucé, Françoise ; Davis, Vicky ; Depretto, Catherine ; Dolbilov, Mikhail ; Dufaud, Grégory ; Dumančić, Marko ; Elie, Marc ; Ely, Christopher ; Halperin, Charles J ; Işıksel, Güneş ; Khalid, Adeeb ; Koldusko, Anna A ; Kozovoï, Andreï ; Lamarche Marrese, Michelle ; Lavrov, Aleksandr ; Lazarev, Jakov ; Lebedev, Anna Colin ; Lejbovic, Oleg L ; Lohr, Eric ; Löwis, Sabine V ; Nivat, Georges ; Pashkeeva, Natalia ; Pedemonte, Rafael ; Promyslov, Nikolaj ; Richard, Hélène ; Rittersporn, Gábor T ; Rjéoutski, Vladislav ; Robert-Lamblin, Joëlle ; Rol-Tanguy, Hélène ; Smith, S.A ; Stopper, Sebastian ; Tissier, Michel ; Zbinden, Karine ; Артемов, Евгений Т ; Захаров, Виктор ; Каменский, Александр ; Кром, М.М ; Серов, Дмитрий

Cahiers du monde russe, 01 July 2014, Vol.55(3-4), p.343

ISSN: 1252-6576 ; E-ISSN: 1777-5388 ; DOI: 10.4000/monderusse.7996

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 45 (2013)

Isiksel, Günes

International Journal of Middle East Studies, May 2013, Vol.45(2), pp.385-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813000184

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Book review: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, written by Gábor Kármán, Lovro Kunčević (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, written by Gábor Kármán, Lovro Kunčević (Book review)

Işıksel, Güneş

Studia Islamica, 05/26/2015, Vol.110(1), pp.119-121

E-ISSN: 0585-5292 ; E-ISSN: 1958-5705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/19585705-12341317

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. French  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Işıksel, Güneş
 2. Işiksel, Güneş
 3. Dolbilov, Mikhail
 4. Khalid, Adeeb
 5. Lamarche Marrese, Michelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...