skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diet rich in C3 plants reveals the sensitivity of an alpine mammal to climate change

Bhattacharyya, S. ; Dawson, D. A. ; Hipperson, H. ; Ishtiaq, F.

ISSN: 0962-1083

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and evolutionary relationships of haematozoan parasites in native versus introduced populations of common myna Acridotheres tristis

Ishtiaq , F. ; Baker , A.J. ; Rahmani , A.R. ; Jhala , Y.V. ; Fleischer , R.C.

Proceedings of the Royal Society B. Biological sciences, 2006, Vol.273(1586), pp.587-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global phylogeographic limits of Hawaii's avian malaria

Beadell, Js ; Ishtiaq, F ; Covas, R ; Melo, M ; Warren, Bh ; Atkinson, Ct ; Bensch, Staffan ; Graves, Gr ; Jhala, Yv ; Peirce, Ma ; Rahmani, Ar ; Fonseca, Dm ; Fleischer, Rc

Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences, 2006, Vol.273(1604), pp.2935-2944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2954 ; ISSN: 1471-2954 ; DOI: 10.1098/rspb.2006.3671

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peristaltic transport of Jeffrey fluid in a rectangular duct through a porous medium under the effect of partial slip: An application to upgrade industrial sieves/filters

Ellahi, R ; Hussain, F ; Ishtiaq, F ; Hussain, A

Pramana, 2019, Vol.93(3), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4289 ; E-ISSN: 0973-7111 ; DOI: 10.1007/s12043-019-1781-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and diversity of Avian hematozoan parasites in Asia: a regional survey

Ishtiaq , F. ; Gering , E. ; Rappole , J.H. ; Rahmani , A.R. ; Jhala , Y.V. ; Dove , C.J. ; Milensky , C. ; Olson , S.L. ; Peirce , M.A. ; Fleischer , R.C.

Journal of wildlife diseases, 2007, Vol.43(3), pp.382-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3558

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Diversity of Avian Haematozoan Parasites in Asia: A Regional Survey

Ishtiaq, F.

Journal of Wildlife Disease, 43(3): 382-398

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Evolutionary Relationships of Haematozoan Parasites in Native Versus Introduced Populations of Common Myna Acridotheres tristis

Ishtiaq, F.

Proceedings of the Royal Society, B, 273: 587-594

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error Resilience And Concealment In Video Coding

Katsaggelos, A. ; Ishtiaq, F. ; Kondi, L.P. ; Hong, M.-C. ; Banham, M. ; Brailean, J.

DOI: 10.5281/zenodo.36785

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (2)
 4. 2007đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ishtiaq, F.
 2. Rahmani, Asad R.
 3. Ishtiaq, Farah
 4. Ishtiaq , F.
 5. Fleischer, Robert C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...