skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction

Zhang, Lei ; Cao, Zhiqiang ; Bai, Tao ; Carr, Louisa ; Ella-Menye, Jean-Rene ; Irvin, Colleen ; Ratner, Buddy D ; Jiang, Shaoyi

Nature biotechnology, June 2013, Vol.31(6), pp.553-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 23666011 Version:1 ; DOI: 10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of lightly crosslinked poly(carboxybetaine) hydrogel coating on the performance of sensors in whole blood

Yang, Wei ; Bai, Tao ; Carr, Louisa R. ; Keefe, Andrew J. ; Xu, Jiajie ; Xue, Hong ; Irvin, Colleen A. ; Chen, Shengfu ; Wang, Joseph ; Jiang, Shaoyi

Biomaterials, November 2012, Vol.33(32), pp.7945-7951 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612 ; DOI: 10.1016/j.biomaterials.2012.07.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood compatibility assessment of polymers used in drug eluting stent coatings

Szott, Luisa Mayorga ; Irvin, Colleen A ; Trollsas, Mikael ; Hossainy, Syed ; Ratner, Buddy D

Biointerphases, 15 June 2016, Vol.11(2), pp.029806 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-4106 ; PMID: 27083991 Version:1 ; DOI: 10.1116/1.4944586

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of heparan sulfate by heparinase treatment inhibits FGF-2-dependent smooth muscle cell proliferation in injured rat carotid arteries

Kinsella, Michael G ; Irvin, Colleen ; Reidy, Michael A ; Wight, Thomas N

Atherosclerosis, 2004, Vol.175(1), pp.51-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9150 ; DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2004.01.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration of Arterial Wall Cells: Expression of Plasminogen Activators and Inhibitors in Injured Rat Arteries

Reidy, Michael A. ; Irvin, Colleen ; Lindner, Volkhard

Circulation Research, 1996, Vol.78(3), pp.405-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of Matrix Metalloproteinase Activity Inhibits Smooth Muscle Cell Migration but Not Neointimal Thickening After Arterial Injury

Bendeck, Michelle P. ; Irvin, Colleen ; Reidy, Michael A.

Circulation Research, 1996, Vol.78(1), pp.38-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Smooth Muscle Cell Matrix Metalloproteinase Production Is Stimulated via α v β 3 Integrin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smooth Muscle Cell Matrix Metalloproteinase Production Is Stimulated via α v β 3 Integrin

Bendeck, Michelle P. ; Irvin, Colleen ; Reidy, Michael ; Smith, Laura ; Mulholland, Diane ; Horton, Michael ; Giachelli, Cecilia M.

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 06/2000, Vol.20(6), pp.1467-1472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-5642 ; E-ISSN: 1524-4636 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.ATV.20.6.1467

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2003  (1)
 3. 2004đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Irvin, Colleen
 2. Irvin, C
 3. Reidy, M A
 4. Reidy, Michael A.
 5. Jiang, Shaoyi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...