skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 180.113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Banking on Baghdad : inside Iraq's 7,000-year history of war, profit and conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banking on Baghdad : inside Iraq's 7,000-year history of war, profit and conflict

Black Edwin.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, INC., 2004. - (956.7044 BLA 2004) - ISBN047167186X (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq A country study

U S Government Printing Office; 1990 - (955)

Truy cập trực tuyến

3
Iraq : The Day After
Iraq : The Day After
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq : The Day After

New York : Council on Foreign Relations, 2003. - (956.7 IRA 2003) - ISBN0-87609-327-6;ISBN9786611041489;ISBN1-281-04148-3

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq chặng đường lịch sử

Polk William R.; Hoàng Anh biên dịch

H. : VHTT, 2008 - (956.7 POL 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The bomb in my garden : the secret of Saddam's nuclear mastermind
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The bomb in my garden : the secret of Saddam's nuclear mastermind

Obeidi Mahdi; Pitzer Kurt

Hoboken, N.J. : Wiley, c2004. - (956.7 OBE 2004) - ISBN0471679658 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Mỹ đối với Iraq
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Mỹ đối với Iraq

Lại, Diệu Kiều Phương

81 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10839

Truy cập trực tuyến

7
Cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và những bài học chủ yếu : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và những bài học chủ yếu : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50

Hoàng, Thu Minh; Nguyễn, Quốc Hùng

Hoàng, T. M. (2012). Cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và những bài học chủ yếu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001375; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35719

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và những bài học chủ yếu Luận văn ThS Khu vực học 60 31 50

Hoàng Thu Minh

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và những bài học chủ yếu : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50

Hoàng Thu Minh; Nguyễn Quốc Hùng người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (915.5 HO-M 2012)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Mỹ đối với IRAQ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 3102 06

Lại Diệu Kiều Phương; Lê Thế Quế

H. : ĐHKHXH&NV , 2016 - (327.730567 LA-P 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mỹ - Iraq cuộc đối đầu hai thế kỷ : cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai

H. : Thông tấn, 2003 - (327.567 MYI 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Baghdad diaries : a woman's chronicle of war and exile
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baghdad diaries : a woman's chronicle of war and exile

Radi Nuha

New York : Vintage books, 2003. - (891 RAD 2003) - ISBN1400075254

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Bush's war for reelection : Iraq, the White House, and the people
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bush's war for reelection : Iraq, the White House, and the people

Moore James

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004. - (956.7 MOO 2004) - ISBN0471483850 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conduct of the Persian Gulf Conflict microform : an interim report to Congress.

Washington : Interim report, 1991 - (355 CON 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gulf crisis : finding a peaceful solution

Washington, D.C. (1500 M Street, N.W., Suite 700, Washington, 20005) : United States Institute of Peace, [1990] - (956.7044 GUL 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agenda Setting Theory and International News: A Comparative Analysis of News Articles Coverage on Iraq War in Malaysian English Newspapers

Kassed, Hanaa

SHS Web of Conferences, Vol.33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 24165182 ; E-ISSN: 22612424 ; DOI: 10.1051/shsconf/20173300081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the surge: why did violence decline in Iraq in 2007?

Biddle, Stephen ; Friedman, Jeffrey A. ; Shapiro, Jacob N.

International Security, Summer, 2012, Vol.37(1), p.7-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insurgent Compensation: Evidence from Iraq

Bahney, Benjamin W ; Iyengar, Radha K ; Johnston, Patrick B ; Jung, Danielle F ; Shapiro, Jacob N ; Shatz, Howard J

The American Economic Review, May 2013, Vol.103(3), pp.518-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.103.3.518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress and Challenges with Iraq's Multilevel Governance

Mingus, Matthew

Public Administration Review, Sep/Oct 2012, Vol.72(5), p.678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00333352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Really Happened in Planning for Postwar Iraq?

Dyson, Stephen

Political Science Quarterly, Fall 2013, Vol.128(3), pp.455-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538165X ; DOI: 10.1002/polq.12073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 180.113  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (560)
 2. 1957đến1972  (79)
 3. 1973đến1987  (1.056)
 4. 1988đến2003  (29.716)
 5. Sau 2003  (147.728)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (163.010)
 2. French  (301)
 3. Spanish  (139)
 4. Arabic  (108)
 5. German  (78)
 6. Portuguese  (75)
 7. Undetermined  (69)
 8. Czech  (51)
 9. Turkish  (42)
 10. Persian  (18)
 11. Norwegian  (16)
 12. Chinese  (15)
 13. Korean  (12)
 14. Danish  (12)
 15. Catalan  (11)
 16. Russian  (11)
 17. Dutch  (10)
 18. Japanese  (8)
 19. Italian  (5)
 20. Slovak  (3)
 21. Polish  (3)
 22. Vietnamese  (3)
 23. Hungarian  (1)
 24. Indonesian  (1)
 25. Romanian  (1)
 26. Malay  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Al-Ansari, Nadhir
 3. Lawler, Andrew
 4. Burnham, Gilbert
 5. Lafta, Riyadh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...