skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: tran?

Kết quả 1 - 20 của 245.962  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Iran : the essential guide to a country on the brink
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran : the essential guide to a country on the brink

Encyclopaedia Britannica, inc.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2006. - (955.05 IRA 2006) - ISBN0471741515 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Latest United States sanctions against Iran: What role to the WTO security exceptions?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Latest United States sanctions against Iran: What role to the WTO security exceptions?

G.D., Balan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31349

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran A country study

U S Government Printing Office; 2008 - (955)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iranian entrepreneurship deciphering the entrepreneurial ecosystem in Iran and in the Iranian Diaspora

Springer; 2017 - (658,421)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of Iranian studies : Fifty years of soviet Oriental studies

M. : Nauka, 1968 - (955 HIS 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<An> introduction to ancient Irarian religion : Readings from the Avesta and Achacmenid

Malandra W.W

Minnea, polis : University Minnesota, 1983 - (295 INT 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and technology in Iran : TWAS 12th General meeting, 21 - 26 October 2000, Tehran - Inran

Iran : Ministry of science, research and technology Islamic republic of - (507 SCI 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots of revolution : an interpretive history of modern Iran

Keddie Nikki R.; Richard Yann

New Haven : Yale University Press, c1981. - (955 KED 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Con &#273;&#432;&#7901;ng ph&#225;t tri&#7875;n c&#7911;a Iran v&#224; Vi&#7879;t Nam: m&#7897;t nghi&#234;n c&#7913;u so s&#225;nh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Con đường phát triển của Iran và Việt Nam: một nghiên cứu so sánh

Tavakol, M.

Tavakol, M.. Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai (2004), tr. 364-373; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24039

Truy cập trực tuyến

10
Ch&#237;nh s&#225;ch h&#7841;t nh&#226;n IRAN - Nguy&#234;n nh&#226;n v&#224; tri&#7875;n v&#7885;ng : Lu&#7853;n v&#259;n ThS. Quan h&#7879; qu&#7889;c t&#7871;: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách hạt nhân IRAN - Nguyên nhân và triển vọng : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Lê, Giang; Hoàng, Khắc Nam , người hướng dẫn

02050000685; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36544

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách hạt nhân IRAN Nguyên nhân và triển vọng Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 40

Lê Giang

ĐHKHXH&NV; 2011

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism in Iran An Anthropological Approach to Traces and Influences

Vaziri Mostafa

Palgrave Macmillan; 2012 - (305.6 9430955)

Truy cập trực tuyến

13
Old iranian philology and iranian linguistics : Fifty year of Soviet oriental studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old iranian philology and iranian linguistics : Fifty year of Soviet oriental studies

M. : Nauka , 1968 - ISBN9780199733309 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truyện kể về Mulla Nasruddin : truyện dân gian Iran

Trần Thị Thái Hà người dịch; Đỗ Thu Hà người dịch

H. : VHTT, 2003 - (398.20955 TRU 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những nỗ lực của liên minh Châu Âu trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân IRAN

Nguyễn Hoàng Giáp; Phan Duy Quang

Nghiên cứu Châu Âu. 2005, Số 4 (64).

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Reading Lolita in Tehra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Lolita in Tehra

Nafisi Azar; 1

New York : Random House , 2003 - New York : Random House, c2003. - (1) - (820.9 NAF 2003) - ISBN0073135879

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity and the State in Iran

Saleh Alam

Palgrave Macmillan; 2013 - (305.800955)

Truy cập trực tuyến

18
Civil society in Syria and Iran : activism in authoritarian contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil society in Syria and Iran : activism in authoritarian contexts

Aarts Paul; Cavatorta Francesco

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2013. - (322.40955 CIV 2013) - ISBN9781588268815 (hardcover : alk. paper);ISBN9781588268570 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Новеллы : Перевод с Персидского

Тонкабони Ф.

М. : Художественная лит., 1979 - (891 Тон 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space ��culture ��and��the��youth��in��Iran�� observing norm creation processes at��the��Artists' House

Payvar Behnoosh

Palgrave Macmillan; 2015 - (305.2350955)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 245.962  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (1.451)
 2. 1956đến1971  (172)
 3. 1972đến1987  (10.717)
 4. 1988đến2004  (18.104)
 5. Sau 2004  (213.548)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (220.923)
 2. French  (3.451)
 3. Persian  (1.287)
 4. German  (526)
 5. Portuguese  (218)
 6. Chinese  (206)
 7. Spanish  (205)
 8. Turkish  (108)
 9. Japanese  (71)
 10. Undetermined  (67)
 11. Arabic  (65)
 12. Russian  (58)
 13. Czech  (55)
 14. Norwegian  (28)
 15. Korean  (27)
 16. Croatian  (15)
 17. Italian  (13)
 18. Greek  (11)
 19. Dutch  (11)
 20. Polish  (10)
 21. Slovak  (7)
 22. Romanian  (7)
 23. Ukrainian  (7)
 24. Lithuanian  (6)
 25. Danish  (5)
 26. Armenian  (4)
 27. Icelandic  (3)
 28. Slavic (Other)  (2)
 29. Vietnamese  (2)
 30. Hungarian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Montazeri, Ali
 3. Azizi, Fereidoun
 4. Majdzadeh, Reza
 5. Malekzadeh, Reza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...