skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.611.562  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investments: An Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investments: An Introduction

AP Faure

1st edition; 9788740306040; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21637

Truy cập trực tuyến

2
Getting an investing game plan : creating it, working it, winning it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting an investing game plan : creating it, working it, winning it

Hayden Vern.; Webber Maura; Heller Jamie

Hoboken, N.J. : John Wiley, 2003. - ISBN0471263923

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahead of the market : the Zacks method for spotting stocks early--in any economy

Zacks Mitchell.

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance for engineers evaluation and funding of capital projects

Crundwell F K

Springer; 2008 - (620.00681)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investments An Introduction 1st edition

Faure AP

Bookboon; 2015 - (332.6)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of investments

Bodie Zvi; Kane Alex; Marcus Alan J

Boston : Irwin , 1992 - (332.67 BOD 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
7
Fundamentals of investments : valuation and management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of investments : valuation and management

Jordan Bradford D.; Miller Thomas W

Boston : McGraw-Hill Irwin, c2008. - (332.6 JOR 2008) - ISBN9780073027210 (alk. paper);ISBN0073027219 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Introduction to stochastic calculus applied to finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to stochastic calculus applied to finance

Lamberton Damien.; Lapeyre Bernard

London ; New York : Chapman & Hall, 1996. - ISBN0412718006

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Forecasting financial markets : the psychology of successful investing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting financial markets : the psychology of successful investing

Plummer Tony.

London ; Philadelphia : Kogan Page, 2010. - (HG4637 .P57 2010) - ISBN9780749456375 (hbk.);ISBN074945637X (hbk.)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buffett report : The Nine Investing Secrets of Warren Buffett—and how to profit from them

Price John

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance for engineers evaluation and funding of capital projects

Crundwell F K

Springer; 2008 - (620.00681)

Truy cập trực tuyến

12
Fundamentals of invertment : valuation and management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of invertment : valuation and management

Corrado Charles J.; Jordan Bradford D

Boston : McGraw-Hill, 2002 - (332.6 COR 2002) - ISBN0072443316

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The five rules for successful stock investing : Morningstar's guide to building wealth and winning in the market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The five rules for successful stock investing : Morningstar's guide to building wealth and winning in the market

Dorsey Pat.; Morningstar, Inc.

Hoboken, N.J. : John Wiley, c2004. - (HG4521 .D646 2004) - ISBN0471269654 (CLOTH)

Truy cập trực tuyến

14
The market guys' five points for trading success : identify, pinpoint, strike, protect, and act!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The market guys' five points for trading success : identify, pinpoint, strike, protect, and act!

Monte A. J.; Swope Rick

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. - ISBN9780470138977

Truy cập trực tuyến

15
Investing with giants : tried and true stocks that have sustained the test of time
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investing with giants : tried and true stocks that have sustained the test of time

Mead Linda.

New York : Wiley, 2002. - ISBN0471413372

Truy cập trực tuyến

16
The right stock at the right time : prospering in the coming good years
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right stock at the right time : prospering in the coming good years

Williams Larry R.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2003. - (HG4661 .W525 2003) - ISBN047143051X (cloth)

Truy cập trực tuyến

17
The new reality of Wall Street : an investor's survival guide to triple waterfalls and other stock market perils
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new reality of Wall Street : an investor's survival guide to triple waterfalls and other stock market perils

Coxe Donald.

New York, N.Y. : McGraw-Hill, ©2003. - ISBN0071417532;ISBN0071436316

Truy cập trực tuyến

18
Value investing today
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value investing today

Brandes Charles H.

New York : McGraw-Hill, c2004. - ISBN0071417389;ISBN0071436286;ISBN9780071436281

Truy cập trực tuyến

19
High-powered investing all-in-one for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-powered investing all-in-one for dummies

Best Jason W

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2014. - (332.678 HIG 2014) - ISBN9781118724675 (pbk.);ISBN1118724674 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative methods for finance and investments

Teall John L; Hasan Iftekhar

Blackwell; 2002 - (332 TEA 2002)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.611.562  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (573)
 2. 1958đến1972  (308)
 3. 1973đến1987  (18.997)
 4. 1988đến2003  (74.927)
 5. Sau 2003  (2.516.343)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.565.367)
 2. Spanish  (910)
 3. French  (497)
 4. German  (453)
 5. Russian  (450)
 6. Portuguese  (335)
 7. Czech  (206)
 8. Polish  (99)
 9. Ukrainian  (67)
 10. Turkish  (55)
 11. Romanian  (43)
 12. Hungarian  (31)
 13. Slovak  (29)
 14. Chinese  (26)
 15. Norwegian  (19)
 16. Italian  (18)
 17. Korean  (16)
 18. Japanese  (14)
 19. Lithuanian  (13)
 20. Arabic  (8)
 21. Vietnamese  (7)
 22. Dutch  (6)
 23. Danish  (5)
 24. Greek  (4)
 25. Finnish  (4)
 26. Icelandic  (3)
 27. Serbo-Croatian  (1)
 28. Persian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Scholtens, Bert
 3. Sornette, Didier
 4. Ben-Jacob, Eshel
 5. Skiba, Hilla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...