skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 812.384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrie 4 0 Grenzenlos Industry 4 0 Unleashed

Springer Vieweg; 2018 - (004.678 IND 2018)

Truy cập trực tuyến

2
Internet Explorer and the World Wide Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet Explorer and the World Wide Web

Erickson Fritz J.; Vonk John A

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999 - (005.7 ERI 1999) - ISBN0073657395

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caught in the NET : How to Recognize the Sign of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery

Young Kimberly S.

New York. : John Wiley & Sons, 1998 - (616 YOU 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự học Microsoft Internet Explorer 5 trong 24 giờ

Nguyễn Văn Hoàng

H. : Thống kê, 2000 - (004.67 NG-H 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Next-generation Internet : Creating advanced networks and services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next-generation Internet : Creating advanced networks and services

Mambretti Joel; Schmidt Andrew

New York : Wiley, c1999 - (004.678 MAM 1999) - ISBN047132762X (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn kết nối Internet cài đặt, sử dụng và khắc phục sự cố

Nguyễn Phạm Cường

H. : Bưu điện, 2005 - (384.0285 NG-C 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trang vàng Internet những địa chỉ cần biết : toàn tập

H. : Thống kê, 2000 - (004.678 TRA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Effective Internet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Internet

Erickson Fritz J.; Vonk John A

Chicago : Irwin, 1996 - (005.7 ERI 1996) - ISBN0256237697

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet of Things building blocks and business models

Hussain Fatima

Springer; 2017 - (004.678 HUS 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Microsoft internet explorer 5.0
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft internet explorer 5.0

Laudon Kenneth; Doughty Jim; Rosenblatt Kenneth

Boston : McGraw-Hill, 2000 - (004.67 LAU 2000) - ISBN0072340819

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
The Internet primer: Getting started on Internet. Version 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet primer: Getting started on Internet. Version 3

Erickson Fritz J.; John A. Vonk

Boston : Irwin Mcgraw-Hill, c1998 - (004.678 ERI 1998) - ISBN0073032034 (pbk

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đào tạo trên WEB

Nguyễn Anh Quỳnh; Hồ Sĩ Đàm Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2002 - (004.678 NG-Q 2002)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Label and Narrow Web

ISSN1095-3248

Truy cập trực tuyến

14
Những biến đổi lớn trong giáo dục đại học
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những biến đổi lớn trong giáo dục đại học

Phạm, Thị Ly

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3427

Truy cập trực tuyến

15
Measuring the impacts of internet banking to bank performance - Evidence from Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the impacts of internet banking to bank performance - Evidence from Vietnam

Van, Dinh; Le, Uyen; Le, Phuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12837

Truy cập trực tuyến

16
Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ truyền hình internet (IPTV)-NextTV của công ty truyền hình Viettel.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ truyền hình internet (IPTV)-NextTV của công ty truyền hình Viettel.

Đặng, Thị Bích Ngọc; Phạm, Thu Hương

Đặng, T. B. N. (2016). Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ truyền hình internet (IPTV)-NextTV của công ty truyền hình Viettel. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20849

Truy cập trực tuyến

17
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2008

Tari, Zahir

978-3-540-88873-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27388; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-88873-4

Truy cập trực tuyến

18
Đào tạo trên WEB
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đào tạo trên WEB

Nguyễn Anh Quỳnh; Hồ, Sĩ Đàm, Người hướng dẫn

V_L0_00064; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42246

Truy cập trực tuyến

19
Tự học Microsoft Internet Explorer 5 trong 24 giờ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự học Microsoft Internet Explorer 5 trong 24 giờ

Nguyễn, Văn Hoàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53472

Truy cập trực tuyến

20
Internet dành cho người mới bắt đầu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet dành cho người mới bắt đầu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53473

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 812.384  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (147)
 2. 1957đến1971  (58)
 3. 1972đến1986  (262)
 4. 1987đến2002  (135.555)
 5. Sau 2002  (667.819)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (701.804)
 2. French  (8.588)
 3. Spanish  (6.354)
 4. German  (4.890)
 5. Portuguese  (3.264)
 6. Japanese  (1.135)
 7. Czech  (1.031)
 8. Chinese  (842)
 9. Korean  (441)
 10. Russian  (419)
 11. Polish  (321)
 12. Norwegian  (270)
 13. Icelandic  (246)
 14. Vietnamese  (220)
 15. Undetermined  (202)
 16. Danish  (182)
 17. Italian  (156)
 18. Turkish  (155)
 19. Hungarian  (148)
 20. Slovak  (109)
 21. Dutch  (99)
 22. Persian  (99)
 23. Romanian  (92)
 24. Lithuanian  (72)
 25. Ukrainian  (56)
 26. Greek  (51)
 27. Arabic  (49)
 28. Finnish  (48)
 29. Serbo-Croatian  (8)
 30. Romany  (5)
 31. Macedonian  (5)
 32. Albanian  (2)
 33. Maori  (2)
 34. Basque  (2)
 35. Germanic (Other)  (1)
 36. Hebrew  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Andersson, Gerhard
 2. Carlbring, Per
 3. Griffiths, Mark D.
 4. Zhang, Wei
 5. Ljótsson, Brjánn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...