skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 108.039  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF and the Asian Financial Crisis

Peter G Zhang

World Scientific; 1998 - (332.152)

Truy cập trực tuyến

2
The IMF and global financial crises : Phoenix rising?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and global financial crises : Phoenix rising?

Joyce Joseph P.

New York : Cambridge University Press, 2013. - (HG3881.5.I58 J69 2013) - ISBN9780521874175 (hardback : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

3
The IMF in a changing world, 1945-85
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF in a changing world, 1945-85

De Vries Margaret Garritsen

Washington, D.C. : International Monetary Fund, 1986. - (332.1 VRI 1986) - ISBN0939934655 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The IMF and the debt crisis : a guide to the Third World's dilemma
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and the debt crisis : a guide to the Third World's dilemma

Korner Peter

London ; Atlantic Highlands, N.J., USA : Zed Books ; Atlantic Highlands, N.J. : Distributed in the U.S.A. and Canada by Humanities Press, 1986. - (336.3 IMF 1986) - ISBN0862324874;ISBN0862324882 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Nation-states and the multinational corporation : a political economy of foreign direct investment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-states and the multinational corporation : a political economy of foreign direct investment

Jensen Nathan M.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2006. - (338.8 JEN 2006) - ISBN9780691136363

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Imf And The Asian Financial Crisis
Imf And The Asian Financial Crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imf And The Asian Financial Crisis

Singapore ; New Jersey : World Scientific, c1998. - (332.152 IMF 1998) - ISBN981-02-3629-8;ISBN981-281-588-0

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Currency values in terms of Special Drawing Rights

Recorder Report

Business Recorder, Dec 4, 2013

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of International Monetary Fund programs on child health

Daoud, Adel ; Nosrati, E ; Reinsberg, B ; Kentikelenis, AE ; Stubbs, TH ; King, Lawrence Peter; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.12625 ; ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Negotiations and Domestic Politics: The Case of IMF Labor Market Conditionality

Caraway, Teri ; Rickard, Stephanie ; Anner, Mark

International Organization, Jan 2012, pp.27-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818311000348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Classify Countries Based on Their Level of Development.(Report)

Nielsen, Lynge

Social Indicators Research, Dec, 2013, Vol.114(3), p.1087(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of IMF conditionality on government health expenditure: A cross-national analysis of 16 West African nations

Stubbs, Thomas ; Kentikelenis, Alexander ; Stuckler, David ; Mckee, Martin ; King, Lawrence

Social Science & Medicine, February 2017, Vol.174, pp.220-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.12.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Monetary Fund, World Bank, and structural adjustment: A cross-national analysis of forest loss

Shandra, John M ; Shircliff, Eric ; London, Bruce

Social Science Research, 2011, Vol.40(1), pp.210-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2010.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Currency values in terms of Special Drawing Rights

Recorder Report

Business Recorder, Jan 17, 2013

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Currency values in terms of Special Drawing Rights

Recorder Report

Business Recorder, April 17, 2013

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Currency values in terms of Special Drawing Rights

Recorder Report

Business Recorder, April 7, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Currency values in terms of Special Drawing Rights

Recorder Report

Business Recorder, Dec 11, 2013

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Currency values in terms of Special Drawing Rights

Recorder Report

Business Recorder, April 19, 2013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFF facility: advisor to brief Cabinet on talks with IMF

Recorder Report

Business Recorder, April 30, 2013

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPERCUSSIONS OF FALLING RUPEE FOR ECONOMY

Syed Fazl - E - Haider

Pakistan & Gulf Economist, Jan 8, 2012, Vol.31(1)

ISSN: 0253-1941

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe steals the show @ Davos

Banker Middle East, Feb 20, 2012

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 108.039  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (41)
 2. 1970đến1981  (168)
 3. 1982đến1993  (3.586)
 4. 1994đến2006  (6.456)
 5. Sau 2006  (97.754)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (101.307)
 2. Spanish  (50)
 3. Czech  (29)
 4. French  (26)
 5. German  (18)
 6. Portuguese  (17)
 7. Slovak  (7)
 8. Turkish  (7)
 9. Romanian  (6)
 10. Polish  (5)
 11. Korean  (5)
 12. Danish  (4)
 13. Hungarian  (3)
 14. Dutch  (3)
 15. Lithuanian  (2)
 16. Arabic  (2)
 17. Russian  (2)
 18. Italian  (2)
 19. Greek  (2)
 20. Finnish  (2)
 21. Norwegian  (1)
 22. Japanese  (1)
 23. Ukrainian  (1)
 24. Serbo-Croatian  (1)
 25. Persian  (1)
 26. Chinese  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Kazmi, Shabbir
 3. Dreher, Axel
 4. Arifeen, Mohammed
 5. Shabbir Kazmi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...