skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.497.135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Measurement and control basics [electronic resource] / Thomas A. Hughes.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and control basics [electronic resource] / Thomas A. Hughes.

Hughes, Thomas A.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61601

Truy cập trực tuyến

2
Reconfigurable instruments for experiments in physics - the speed of sound measurement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconfigurable instruments for experiments in physics - the speed of sound measurement

Trinh, Vinh Thang; Nguyen, Duc Thang; Nguyen, Ngoc Dinh

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56718

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and control basics electronic resource Thomas A Hughes

Hughes Thomas A

Research Triangle Park NC ISA c2007; 2007

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Institutions instruments & market

Christopher Viney

Australian Ed Edition; 2009 - (600)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & financial markets

Pilbeam Keith

Macmillan; 2010 - (332.1)

Truy cập trực tuyến

6
Portable capillary electrophoresis instrument with automated injector and contactless conductivity detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable capillary electrophoresis instrument with automated injector and contactless conductivity detection

Mai, Thanh Duc; Pham, Thi Thanh Thuy; Pham, Hung Viet,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27434

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical measuring intruments : Their construction, theory and use

Martin L.C.

London : Blackie and Son Ltd, 1924 - (621.36 MAR 1924)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Field instrumentation for soil and rock
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field instrumentation for soil and rock

Durham Gary N. Editor; Marr W.Allen Editor

Philadelphia : ASTM, 1999 - (624.1 FIE 1999) - ISBN0803126042

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Spatial interpolation of meteorologic variables in vietnam using the kriging method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial interpolation of meteorologic variables in vietnam using the kriging method

Nguyen, Xuan Thanh; Nguyen, Ba Tung; Do, Khac Phong; Bui, Quang Hung; Nguyen, Thi Nhat Thanh; Vuong, Van Quynh; Le, Thanh Ha

Scopus; 1976913X; http://jips-k.org/q.jips?cp=pp&pn=348; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33020

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic sensors and magnetometers

Artech House; 2001 - (621.34 MAG 2001)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ICFA School on Instrumentation in Elementary Particle Physics : Trieste, Italy, June 1987

ICFA School on Instrumentation in Elementary Particle Physics (1987 : Trieste, Italy); Fabjan C. W; Pilcher J. E

Singapore ; Teaneck, NJ, USA : World Scientific, c1988. - (539.7 PRO 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Methods for Engineers

Halman J.P.; Gajda Walter J

New york : Mc Graw-hill book company, 1978 - (620 HAL 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of electronic instrumentation

Diefenderfer A.J.

Phi. : WB. Saunders Com., 1979 - (621.381 DIE 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật sóng xentimet

Guđê G.; Nguyễn Văn Ngọ người dịch; Savăngxơ P; Đặng Minh Quyên người dịch

H. : KH và KT , 1974 - (621.384 GUĐ 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard methods of geophysical formation evaluation

Hallenburg James K.

Boca Raton : Lewis Publishers, c1998 - (622 HAL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Guide to teaching strings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to teaching strings

Lamb Norman; Cook Susan Lamb

Madison, Wis. : Brown & Benchmark, 1994 - (787 LAM 1994) - ISBN0697124991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Pricing financial instruments : the finite difference method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pricing financial instruments : the finite difference method

Tavella Domingo; Randall Curt

New York : John Wiley & Sons, c2000 - (332.64 TAV 2000) - ISBN0471197602 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở tự động điều khiển quá trình

Nguyễn Văn Hòa

H. : Giáo dục, 2009 - (629.8 NG-H 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình cảm biến

Phan Quốc Phô; Nguyễn Đức Chiến

H. : KHKT, 2008 - (537 PH-P 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều khiển vòng đóng cho hệ vi kẹp có gắn cảm biến: Đề tài NCKH. QC. 09 02

Chử Đức Trình; Nguyễn Thăng Long; Phan Hữu Phú

H. : ĐHQGHN, 2009 - (621.381 CH-T 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.497.135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (47.650)
 2. 1957đến1972  (27.212)
 3. 1973đến1988  (155.151)
 4. 1989đến2005  (362.728)
 5. Sau 2005  (892.250)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.318.075)
 2. French  (179.061)
 3. German  (147.470)
 4. Chinese  (141.481)
 5. Japanese  (48.177)
 6. Korean  (36.988)
 7. Russian  (14.992)
 8. Spanish  (13.267)
 9. Portuguese  (6.653)
 10. Italian  (4.043)
 11. Finnish  (2.581)
 12. Norwegian  (2.306)
 13. Dutch  (2.106)
 14. Danish  (1.975)
 15. Polish  (1.516)
 16. Ukrainian  (961)
 17. Czech  (816)
 18. Romanian  (497)
 19. Turkish  (375)
 20. Hebrew  (329)
 21. Hungarian  (309)
 22. Greek  (179)
 23. Arabic  (48)
 24. Slovenian  (15)
 25. Persian  (14)
 26. Lithuanian  (13)
 27. Slovak  (11)
 28. Vietnamese  (3)
 29. Macedonian  (2)
 30. Serbo-Croatian  (2)
 31. Bengali  (1)
 32. Thai  (1)
 33. Icelandic  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, J.
 2. Liu, Yang
 3. Zhao, Yong
 4. Wang, Qi
 5. Zhang, Wen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...