skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Modern industrial organization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern industrial organization

Carlton Dennis W.; Perloff Jeffrey M

New York : HarperCollins College Publishers, c1994. - (338.6 CAR 1994) - ISBN0673469026

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Energy Economics [electronic resource] : Concepts, Issues, Markets and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Economics [electronic resource] : Concepts, Issues, Markets and Governance

Subhes, Bhattacharyya C.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61597

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial market structure and economic performance

Scherer F.M.

Chicago : Rand Mc.Nally & Company, 1970 - (338.7 SCH 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial organization : a strategic approach

Church Jeffrey R.; Ware Roger

Boston : Irwin McGraw Hill, c2000. - (658.1 CHU 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nature of the firm : origins, evolution, and development

Coase R. H; Williamson Oliver E; Winter Sidney G

New York : Oxford University Press, 1993 - (338.7 NAT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firms, organizations and contracts : a reader in industrial organization

Buckley Peter J; Michie Jonathan

Oxford : Oxford Uni.Press , 1996 - (338.7 FIR 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Rebuilding the corporate genome : unlocking the real value of your business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebuilding the corporate genome : unlocking the real value of your business

Aurik Johan C.; Jonk Gillis J; Willen Robert E

New York : John Wiley, c2002. - (658 AUR 2002) - ISBN0471250767 (Cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Markets and Organization
Markets and Organization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets and Organization

Berlin : Springer , 1998 - Berlin ; New York : Springer , 1998 - (338.5 MAR 1998) - (330 MAR 1998) - ISBN3-540-63810-5;ISBN3-642-72043-9

Truy cập trực tuyến

9
Competition in a Dual Economy
Competition in a Dual Economy
Competition in a Dual Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition in a Dual Economy

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1986. - (HD41 .B687 1986) - ISBN0-691-04234-9;ISBN1-306-98964-7;ISBN1-4008-5445-8;ISBN0-691-61046-0

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Econometric Models For Industrial Organization

Matthew Shum

World Scientific; 2017 - (338.6)

Truy cập trực tuyến

11
The cooperative nature of the firm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cooperative nature of the firm

Ichiishi Tatsuro.

Cambridge [England] ; New York, NY : Cambridge University Press, 1993. - (338.5 ICH 1993) - ISBN052141444X (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Econometric Models For Industrial Organization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Econometric Models For Industrial Organization

Shum Matthew

New York. : WSPC , 2016 - (338.6 SHU 2016) - ISBN9789813209008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription
Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription
Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organization Structures: Theory and Design, Analysis and Prescription

New York : Springer, c2006. - (302.3 BAL 2006) - ISBN0-387-25847-7;ISBN1-4419-3841-9;ISBN9786610459629;ISBN1-280-45962-X;ISBN0-387-28317-X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Influence and Sustainable Consumption International Series on Consumer Science

Goldsmith Elizabeth B

Springer; 2015 - (658.8/342)

Truy cập trực tuyến

15
The Corporate economy: growth, competition, and innovative potential
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Corporate economy: growth, competition, and innovative potential

Marris Robin Lapthorn; Wood Adrian

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1971. - (658.4 COR 1971) - ISBN0674172523

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Business not as usual : rethinking our individual, corporate, and industrial strategies for global competition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business not as usual : rethinking our individual, corporate, and industrial strategies for global competition

Mitroff Ian I.; Little Geoffrey; Mohrman Susan Albers

San Francisco : Jossey-bass publishers, 1987. - (338.9 MIT 1987) - ISBN1555420303 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
All teams are not created equal : how employee empowerment really works
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

All teams are not created equal : how employee empowerment really works

Ketchum Lyman D.; Trist E. L

Newbury Park : Sage Publications, c1992. - (658.4 KET 1992) - ISBN080394652X (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Economic organization : firms, markets, and policy control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic organization : firms, markets, and policy control

Williamson Oliver E.

Washington Square, N.Y. : New York University Press, 1986. - (658.4 WIL 1986) - ISBN0814792081

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Strategy and structure : chapters in the history of the industrial enterprise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategy and structure : chapters in the history of the industrial enterprise

Chandler Alfred D.

Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, c1969(1990) - (658.4 CHA 1990) - ISBN0262530090 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Detail process charting : speaking the language of process / Ben B. Graham.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detail process charting : speaking the language of process / Ben B. Graham.

Graham Ben B.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2004. - (658.4 GRA 2004) - ISBN0471653942 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 13.155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (136)
 2. 1959đến1973  (190)
 3. 1974đến1988  (551)
 4. 1989đến2004  (3.738)
 5. Sau 2004  (8.039)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.680)
 2. German  (476)
 3. Portuguese  (132)
 4. Spanish  (103)
 5. Polish  (79)
 6. French  (69)
 7. Hungarian  (65)
 8. Italian  (45)
 9. Catalan  (27)
 10. Russian  (11)
 11. Chinese  (8)
 12. Korean  (7)
 13. Japanese  (3)
 14. Norwegian  (2)
 15. Arabic  (2)
 16. Germanic (Other)  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Ukrainian  (1)
 19. Hebrew  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Economics  (1)
 2. General management  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tremblay, Victor J
 2. Pakes, Ariel
 3. Mann, Stefan
 4. Schmalensee, Richard
 5. Snow, Charles C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...