skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 461.140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A short history of Indonesia

Zainu’ddin Ailsa Gwennyth.

[North Melbourne] : Cassell Australia, [1968] - (959.8 ZAI 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in Indonesian history

McKay Elaine

Carlton [Australia] : Pitman Australia, 1976. - (959.8 STU 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To live as brothers

Andaya B.W.

Honolulu : Uni. of Hawaii press, 1993 - (959.8 AND 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lets us return to the 1945 constitution : Special issue/38

Indonesia : Ministry of information, 19?? - (342.598 LET 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Indonesia. Number 73
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia. Number 73

N.Y. : Cornell Southeast Asia Program, 2002 - (959.8 IND(73) 2002) - ISBN0877278725

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Indonesia. Number 72
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia. Number 72

N.Y. : Cornell Southeast Asia Program, 2001 - (959.8 IND(72) 2001) - ISBN0877278725

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia A country study

U S Government Printing Office; 2011 - (959.8)

Truy cập trực tuyến

8
Borobudur : majestic, mysterious, magnificent
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borobudur : majestic, mysterious, magnificent

Miksic John N

Sleman, Yogyakarta, Indonesia : Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, 2010. - (294.3 BOR 2010) - ISBN9786029827903

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Consumer response on X2 coloured contact lens (A case study at PT alergan inti Indonesia in Jakarta as the of X2 coloured contact lens distributor)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer response on X2 coloured contact lens (A case study at PT alergan inti Indonesia in Jakarta as the of X2 coloured contact lens distributor)

Budi, Haryono

Budi, H. (2009). Consumer response on X2 coloured contact lens (A case study at PT alergan inti Indonesia in Jakarta as the of X2 coloured contact lens distributor). VNU Journal of Science, Economics and Business, 25, No. 5E, p.46-63; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14084

Truy cập trực tuyến

10
A history of modern Indonesia since c. 1200
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of modern Indonesia since c. 1200

Ricklefs M. C.

California: Stanford University Press, 2001 - (959.8 RIC 2001) - ISBN0804744793

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
The Indonesian economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indonesian economy

Hill Hal; Hill Hal

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000. - (338.9598 HIL 2000) - ISBN0521663679 (pb : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Contemporary genetic structure of an endemic freshwater turtle reflects Miocene orogenesis of New Guinea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary genetic structure of an endemic freshwater turtle reflects Miocene orogenesis of New Guinea

Georges, Arthur; Zhang, Xiuwen; Unmack, Peter

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30451

Truy cập trực tuyến

13
A comparision of the merits of nuclear and geothermal energy in Indonesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparision of the merits of nuclear and geothermal energy in Indonesia

P., Smith

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31363; http://ieeexplore.ieee.org/document/6632557/

Truy cập trực tuyến

14
Water geochemistry and soil gas survey at Ungaran geothermalfield, central Java, Indonesia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water geochemistry and soil gas survey at Ungaran geothermalfield, central Java, Indonesia

Nguyen Kim Phuong; Agung Harijoko; Ryuichi Itoi; Yamashiro Unoki

ISIKNOWLEDGE; 0377-0273; 1872-6097; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27066; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027312000844

Truy cập trực tuyến

15
Qua trống đồng, tìm hiểu giao lưu văn hóa Việt Nam và Indonesia trong thời cổ đại
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qua trống đồng, tìm hiểu giao lưu văn hóa Việt Nam và Indonesia trong thời cổ đại

Trịnh, Sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21086

Truy cập trực tuyến

16
Những chuyển biến theo hướng dẫn chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến theo hướng dẫn chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014

Hồ, Thị Thành; Hoàng, Thị Giang

Hồ, T. T, Hoàng, T. G. (2017). Những chuyển biến theo hướng dẫn chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62720

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Decline Constitution demoracy in Indonesia

Feith H.

Ithaca London : Cornell Uni. Press, 1962 - (959.8 FEI 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lord Jim

Conrad Joseph

London : Bloomsbury., 1959 - (823 CON 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tree crop sector development in Indonesia

[Manilla, Philippines] : Asian Development Bank, Agriculture Dept, 1992 - (634.09598 TRE 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Indonesian English dictionary

Echols John M.; Shadily Hassan

New York : Cornell Uni. Press , 1963 - (499.2213 ECH 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 461.140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.163)
 2. 1957đến1972  (713)
 3. 1973đến1988  (2.109)
 4. 1989đến2005  (15.310)
 5. Sau 2005  (439.872)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (450.391)
 2. Indonesian  (835)
 3. Japanese  (483)
 4. French  (372)
 5. Dutch  (269)
 6. Undetermined  (188)
 7. German  (187)
 8. Arabic  (179)
 9. Spanish  (125)
 10. Portuguese  (71)
 11. Chinese  (44)
 12. Malay  (37)
 13. Czech  (28)
 14. Korean  (27)
 15. Turkish  (23)
 16. Italian  (17)
 17. Norwegian  (11)
 18. Vietnamese  (11)
 19. Slovak  (8)
 20. Polish  (8)
 21. Russian  (7)
 22. Romanian  (6)
 23. Malayalam  (3)
 24. Lithuanian  (2)
 25. Danish  (2)
 26. Hungarian  (1)
 27. Germanic (Other)  (1)
 28. Greek  (1)
 29. Finnish  (1)
 30. Persian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Price, Ric N.
 2. Anstey, Nicholas M.
 3. Kenangalem, Enny
 4. Tjitra, Emiliana
 5. Frankenberg, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...