skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.842.221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy civil society and health in India

Gupta  Madhvi; Pushkar

Palgrave Macmillan; 2015 - (362.10954 GUP 2015)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India A country study

U S Government Printing Office; 1995 - (954)

Truy cập trực tuyến

3
Measuring the impact of climate change on Indian agriculture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the impact of climate change on Indian agriculture

Dinar Ariel

Washington, D.C. : World Bank, 1998 - (338.1 MEA 1998) - ISBN0821341928

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Riding the Indian tiger : understanding India--the world's fastest growing market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Indian tiger : understanding India--the world's fastest growing market

Nobrega William; Sinha Ashish

Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, c2008. - (330.954 NOB 2008) - ISBN9780470183274 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Bystander Attitudes to Prevent Sexual Assault: A Study of College Students in the United States, Japan, India, Vietnam, and China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bystander Attitudes to Prevent Sexual Assault: A Study of College Students in the United States, Japan, India, Vietnam, and China

Kamimura, Akiko; Trinh, Ha Ngoc; Nguyen, Hanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26225

Truy cập trực tuyến

6
Methylated and unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons in street dust from Vietnam and India: Occurrence, distribution and in vitro toxicity evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methylated and unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons in street dust from Vietnam and India: Occurrence, distribution and in vitro toxicity evaluation

Le, Huu Tuyen; Nguyen, Minh Tue; Takahashi, Shin

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27377

Truy cập trực tuyến

7
Methylated and unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons in street dust from Vietnam and India: Occurrence, distribution and in vitro toxicity evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methylated and unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons in street dust from Vietnam and India: Occurrence, distribution and in vitro toxicity evaluation

Tuyen, Le Huu; Tue, Nguyen Minh; Takahashi, Shin;; Suzuki, Go; Viet, Pham Hung;; ...

Scopus; 02697491; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749114003285; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34097

Truy cập trực tuyến

8
A Passage to India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Passage to India

Forster E. M.

New York : Knopf : Distributed by Random House, 1991 - (823 FOR 1991) - ISBN1857150295

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
India's public distribution system : a national and international perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India's public distribution system : a national and international perspective

Radharkrishna R

Washington, D.C. : World Bank, c1997. - (363.8 IND 1997) - ISBN0821340905 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
India inside : the emerging innovation challenge to the West
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India inside : the emerging innovation challenge to the West

Kumar Nirmalya.; Puranam Phanish

Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, c2012. - (338 KUM 2012) - ISBN9781422158753 (alk. paper);ISBN1422158756 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
India: A mosaic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India: A mosaic

Buruma Ian; Silvers Robert B; Epstein Barbara ‰d 1928-2006

New York: New York Review Books, 2000 - (954 IND 2000) - ISBN0940322080

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Người Ấn Độ thích tranh luận
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Người Ấn Độ thích tranh luận

Sen Amartya; Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ

Hà Nội : Truyền thông và Thông tin , 2017 - (954 SEN 2017) - ISBN9786048025366

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate social responsibility

Crowther David; Aras Güler

YS Books International; 2008 - (658.4 CRO 2008)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luxury brands in China and India

Atwal Glyn; Bryson Douglas

Palgrave Macmillan; 2017 - (338.4/7)

Truy cập trực tuyến

15
Development and democracy in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and democracy in India

Sharma Shalendra D.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1999. - (338.954 SHA 1999) - ISBN1555878105 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
A history of the new India : past and present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of the new India : past and present

Irschick Eugene F.

Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2015. - (954 IRS 2015) - ISBN9780415435789 (hardback);ISBN9780415435796 (papaback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bombay air Pollution-Health Study : A Study of Urban Effect on Citizen's Health in a Developing world

Hospital K.E.M; Kamat S.R

Bombay : [Mulicipal Corporation] , 1984 - (615.9 BOM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
China and India : cooperation or conflict?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and India : cooperation or conflict?

Sidhu Waheguru Pal Singh; Yuan Jing Dong; International Peace Academy.; Monterey Institute of International Studies.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2003. - (327.51 SID 2003) - ISBN1588261697 (pbk. : alk. paper);ISBN158826193X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Incentives for Joint Forest Management in India : analytical methods and case studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incentives for Joint Forest Management in India : analytical methods and case studies

Hill I.; Shields D

Washington, D.C. : World Bank, c1998 - (338.13 HIL 1998) - ISBN082134143X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The right to information in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right to information in India

Naib Sudhir

New Delhi, India : Oxford University Press, 2013. - (344.5409 NAI 2013) - ISBN9780198089353 (pbk.);ISBN019808935X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 6.842.221  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (8.124)
 2. 1956đến1971  (584)
 3. 1972đến1987  (3.540)
 4. 1988đến2004  (89.186)
 5. Sau 2004  (6.729.463)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.758.646)
 2. French  (1.287)
 3. Spanish  (873)
 4. Portuguese  (768)
 5. Chinese  (441)
 6. Japanese  (327)
 7. German  (326)
 8. Undetermined  (212)
 9. Czech  (147)
 10. Korean  (94)
 11. Dutch  (93)
 12. Norwegian  (80)
 13. Italian  (60)
 14. Russian  (50)
 15. Arabic  (48)
 16. Turkish  (41)
 17. Persian  (25)
 18. Polish  (23)
 19. Romanian  (17)
 20. Hindi  (12)
 21. Slovak  (11)
 22. Lithuanian  (9)
 23. Bengali  (8)
 24. Ukrainian  (6)
 25. Danish  (6)
 26. Greek  (3)
 27. Vietnamese  (2)
 28. Malay  (2)
 29. Hungarian  (2)
 30. Finnish  (2)
 31. Hebrew  (2)
 32. Welsh  (1)
 33. Mon-Kmer (Other)  (1)
 34. Icelandic  (1)
 35. Malayalam  (1)
 36. Gujarati  (1)
 37. Tagalog  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Murali Krishnan
 2. Jain, A.
 3. Kumar, Rajesh
 4. Sharma, Dinesh C
 5. Gupta, Rajeev

theo chủ đề:

 1. India
 2. China
 3. Asia
 4. Vietnam
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...