skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 736.263  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

免疫学杂志/#/免疫學雜誌

ISSN1000-8861

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alergología e Inmunología Clínica

ISSN1575-8435

Truy cập trực tuyến

3
The ELISA Guidebook
The ELISA Guidebook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ELISA Guidebook

ISBN1-60327-253-4;ISBN1-60327-254-2

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本臨床免疫学会会誌

ISSN0911-4300

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parasite Immunology

ISSN0141-9838

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allergy, Asthma & Clinical Immunology

ISSN1710-1484

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Immunology Reviews

ISSN1573-3955

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

천식 및 알레르기학회지

ISSN1226-8739

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of cardiac surgery

ISSN0886-0440

Truy cập trực tuyến

10
Immunology : A short course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunology : A short course

Coico Richard; Sunshine Geoffrey

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 - (616.07 COI 2009) - ISBN9780470081587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Medicine

ISSN0918-2918

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The journal of immunology

ISSN0022-1767

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista cubana de hematología, immunología y hemoterapia

ISSN0864-0289

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta Dermato-Venereologica, Supplementum

ISSN0365-8341

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the American Thoracic Society

ISSN1546-3222

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytomedicine

ISSN0944-7113

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immuno analyse & biologie spécialisée

ISSN0923-2532

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of immunological methods

ISSN0022-1759

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in immunology

ISSN0923-2494

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vacunas (Madrid)

ISSN1576-9887

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 736.263  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (30.715)
 2. 1958đến1972  (23.589)
 3. 1973đến1987  (87.483)
 4. 1988đến2003  (185.927)
 5. Sau 2003  (406.487)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (367.991)
 2. Animals  (284.453)
 3. Biology  (257.654)
 4. Immunology  (192.051)
 5. Mice  (152.957)
 6. Lymphocytes T  (66.595)
 7. Cytokines  (60.401)
 8. Inflammation  (58.834)
 9. Antibodies  (54.449)
 10. Sciences (General)  (51.501)
 11. Antigens  (44.652)
 12. Immunoglobulin G  (42.451)
 13. Infection  (39.998)
 14. Proteins  (39.864)
 15. Immune Response  (39.622)
 16. Vaccines  (36.014)
 17. Chemistry  (33.314)
 18. Research Article  (33.160)
 19. T Cells  (30.104)
 20. Dendritic Cells  (27.923)
 21. Immunity  (27.239)
 22. Life Sciences  (18.639)
 23. B Cells  (6.930)
 24. Engineering  (5.573)
 25. Law  (3.267)
 26. Diseases  (2.426)
 27. Allergy and Immunology  (2.340)
 28. Health Sciences  (1.446)
 29. Environmental Sciences  (1.086)
 30. Chronic diseases  (344)
 31. Social Sciences  (259)
 32. Life Style  (200)
 33. Agriculture Sciences  (68)
 34. Information Technology  (47)
 35. Miễn dịch học  (3)
 36. Dị ứng  (1)
 37. Miễn dịch  (1)
 38. Bệnh tật  (1)
 39. Y học  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (643.966)
 2. Japanese  (10.789)
 3. French  (7.054)
 4. Portuguese  (5.538)
 5. Chinese  (2.619)
 6. Spanish  (2.362)
 7. German  (1.922)
 8. Italian  (1.037)
 9. Polish  (310)
 10. Russian  (256)
 11. Korean  (200)
 12. Norwegian  (116)
 13. Turkish  (107)
 14. Ukrainian  (30)
 15. Dutch  (20)
 16. Hungarian  (19)
 17. Lithuanian  (13)
 18. Persian  (9)
 19. Romanian  (7)
 20. Icelandic  (6)
 21. Czech  (5)
 22. Finnish  (4)
 23. Danish  (4)
 24. Albanian  (1)
 25. Thai  (1)
 26. Basque  (1)
 27. Georgian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (682)
 2. R - Medicine.  (601)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Unutmaz, Derya
 2. Ryffel, Bernhard
 3. Wang, Wei
 4. Zimmer, Jacques
 5. Zhang, Yu

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Animals
 3. Biology
 4. Immunology
 5. Mice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...