skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image processing system and method

Igarashi Takeo

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Kinematic Approach for Efficient and Robust Simulation of the Cardiac Beating Motion (Kinematic Cardiac Beating Simulation)

Ijiri, Takashi ; Ashihara, Takashi ; Umetani, Nobuyuki ; Igarashi, Takeo ; Haraguchi, Ryo ; Yokota, Hideo ; Nakazawa, Kazuo; Bauer, Wolfgang Rudolf (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e36706 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

デザインのためのインタフェース

五十嵐, 健夫 ; 吉澤, 信 ; 森田, 晋也 ; Igarashi, Takeo ; Yoshizawa, Shin ; Morita, Shinya

精密工学会誌, 2013, Vol.79(6), pp.473-476

ISSN: 0912-0289 ; DOI: 10.2493/jjspe.79.473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LiVo: Sing a Song with a Vowel Keyboard

Yamamoto, Kazuhiko ; Igarashi, Takeo

Journal of Information Processing, 2016, Vol.24(3), pp.460-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1882-6652 ; DOI: 10.2197/ipsjjip.24.460

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive motion photography from a single image

Teramoto, Okihide ; Park, In ; Igarashi, Takeo

The Visual Computer, 2010, Vol.26(11), pp.1339-1348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-009-0405-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATION PROCESSING APPARATUS, INFORMATION PROCESSING METHOD, PROGRAM, AND RECORDING MEDIUM

Igarashi Takeo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREE-DIMENSIONAL MODELING METHOD AND THREE-DIMENSIONAL MODELING DEVICE

Igarashi Takeo

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE PROCESSING SYSTEM AND PROGRAM

Igarashi, Takeo

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMMUNICATION SYSTEM

Igarashi, Takeo

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE PROCESSING SYSTEM AND PROGRAM

Igarashi, Takeo

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INK SUPPLY DEVICE

Igarashi Takeo

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMMUNICATION SYSTEM

Igarashi Takeo

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONVEYANCE SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING ROBOT

Igarashi Takeo

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image processing system and program

Igarashi Takeo

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Design of Iris Folding Patterns

Igarashi, Yuki ; Igarashi, Takeo ; Mitani, Jun

DOI: 10.2312/pg.20161330 ; Related ISSN: - ; Related ISBN: 978-3-03868-024-6

Toàn văn sẵn có

16
TouchMe: An Augmented Reality Interface for Remote Robot Control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TouchMe: An Augmented Reality Interface for Remote Robot Control

Hashimoto, Sunao ; Ishida, Akihiko ; Inami, Masahiko ; Igarashi, Takeo

Journal of Robotics and Mechatronics, 06/20/2013, Vol.25(3), pp.529-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0915-3942 ; E-ISSN: 1883-8049 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2013.p0529

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational design of iris folding patterns

Igarashi, Yuki ; Igarashi, Takeo ; Mitani, Jun

Computational Visual Media, 2016, Vol.2(4), pp.321-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2096-0433 ; E-ISSN: 2096-0662 ; DOI: 10.1007/s41095-016-0062-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-driven modeling and animation of outdoor trees through interactive approach

Hu, Shaojun ; Zhang, Zhiyi ; Xie, Haoran ; Igarashi, Takeo

The Visual Computer, 2017, Vol.33(6), pp.1017-1027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-017-1377-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative 3D Modeling by the Crowd

Suzuki, Ryohei ; Igarashi, Takeo; Eisemann, Elmar; Bateman, Scott

DOI: 10.20380/GI2017.16 ; Related ISSN: 0713-5424 ; Related ISBN: 978-0-9947868-2-1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatially adaptive long-term semi-Lagrangian method for accurate velocity advection

Sato, Takahiro ; Batty, Christopher ; Igarashi, Takeo ; Ando, Ryoichi

Computational Visual Media, 2018, Vol.4(3), pp.223-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2096-0433 ; E-ISSN: 2096-0662 ; DOI: 10.1007/s41095-018-0117-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (20)
 2. 1984đến1994  (30)
 3. 1995đến2002  (40)
 4. 2003đến2011  (121)
 5. Sau 2011  (88)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (242)
 2. Japanese  (47)
 3. German  (34)
 4. French  (27)
 5. Chinese  (10)
 6. Catalan  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Igarashi Takeo
 2. Igarashi, Takeo
 3. Igarashi, T.
 4. Inami Masahiko
 5. 五十嵐, 健夫

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...