skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.451.558  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing through biometrics the biopolitics of identity

Ajana Btihaj

Palgrave Macmillan; 2013 - (303.483)

Truy cập trực tuyến

2
An application of random process for controlled object identification with traffic delay problem
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An application of random process for controlled object identification with traffic delay problem

Vu, Tien Viet

Vu, T. V. (2008). An application of random process for controlled object identification with traffic delay problem. VNU Journal of Scicnce, Mathematics - Physics, 24, 2, 101-109.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57282

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western birds

Farrand John.

New York : McGraw-Hill, c1988. - (598 FAR 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
An Efficient Cascaded System for Latent Fingerprint Recognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Efficient Cascaded System for Latent Fingerprint Recognition

Nguyen, Thi Huong Thuy; Nguyen, Ngoc Ky; Le, Minh Khoi; Hoang, Xuan Huan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26339

Truy cập trực tuyến

5
Parameter Identification Method for a Three-Phase Induction Heating System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameter Identification Method for a Three-Phase Induction Heating System

Nguyen, Bao Anh; Nguyen, Duy Minh; Phan, Quoc Dung

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27063

Truy cập trực tuyến

6
A complete fingerprint matching algorithm on GPU for a large scale identification system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A complete fingerprint matching algorithm on GPU for a large scale identification system

Le, H.H.; Nguyen, N.H.; Nguyen, T.T.

Scopus; 18761100; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31057; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-0557-2_67

Truy cập trực tuyến

7
An Efficient Music Identification System Based on PostgreSQL User-Defined Functions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Efficient Music Identification System Based on PostgreSQL User-Defined Functions

Pham, Cam Ngoc; Nguyen, Hai Chau

Pham, C. N., Nguyen, H. C. (2011). An Efficient Music Identification System Based on PostgreSQL User-Defined Functions. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Vol. 27, No. 3, 181-188; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56441

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosses of Singapore and Malaysia

Johnson Anne

Singapore : Singapore University Press, c1980. - (588 JOH 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The identification of flowering plant families : including a key to those native and cultivated in north temperate regions

Cullen J.; Davis P. H.|q(Peter Hadland).|tIdentification of flowering plant families

Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1997. - (582.13 CUL 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Practical biometrics : from aspiration to implementation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical biometrics : from aspiration to implementation

Ashbourn Julian

London ; New York : Springer, c2004. - (006.4 ASH 2004) - ISBN1852337745 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Comparing and combining distance-based and character-based approaches for barcoding turtles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing and combining distance-based and character-based approaches for barcoding turtles

Reid, B. N.; Le, M; McCord, W. P

ISIKNOWLEDGE; 1755-098X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26044; http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153833

Truy cập trực tuyến

12
DNA barcodes for globally threatened marine turtles: a registry approach to documenting biodiversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA barcodes for globally threatened marine turtles: a registry approach to documenting biodiversity

Le, Minh; Naro-Maciel, Eugenia; Reid, Brendan

ISIKNOWLEDGE; 1755-098X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29082

Truy cập trực tuyến

13
Blur estimation for barcode recognition in out-of-focus images
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blur estimation for barcode recognition in out-of-focus images

Nguyen, Duy Khuong; Bui, The Duy; Le, Thanh Ha

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30001

Truy cập trực tuyến

14
DNA barcodes for globally threatened marine turtles: A registry approach to documenting biodiversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA barcodes for globally threatened marine turtles: A registry approach to documenting biodiversity

MINH, Le; EUGENIA, NARO-MACIEL; BRENDAN, REID

1755098X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31344

Truy cập trực tuyến

15
A Palmprint Identification System Using Robust Discriminant Orientation Code
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Palmprint Identification System Using Robust Discriminant Orientation Code

Hoang, Van Thien; Le, Thai Hoang

0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56713

Truy cập trực tuyến

16
Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125 kHz và ứng dụng trong lĩnh vực Y - Dược: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125 kHz và ứng dụng trong lĩnh vực Y - Dược: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201

Vũ, Mạnh Cường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60118

Truy cập trực tuyến

17
Fish Species Composition in the Dinh An Estuary, Tra Vinh Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fish Species Composition in the Dinh An Estuary, Tra Vinh Province

Nguyen, Xuan Huan; Nguyen, Thi Duyen; Nguyen, Thanh Nam

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61525

Truy cập trực tuyến

18
Score-based Fusion Schemes for Plant Identification from Multi-organ Images
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Score-based Fusion Schemes for Plant Identification from Multi-organ Images

Nguyen, Thi Thanh Nhan; Do, Thanh Binh; Nguyen, Huy Hoang; Vu, Hai; Tran, Thi Thanh Hai; Le, Thi Lan

Nguyen, T. T. N. (2018). Score-based Fusion Schemes for Plant Identification from Multi-organ Images. Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng., Vol. 34, No. 2 (2018) 1-15.; 2588-1086; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64759; https://doi.org/10.25073/2588-1086/vnucsce.201

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125 kHz và ứng dụng trong lĩnh vực Y Dược Luận văn ThS Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 605201

Vũ Mạnh Cường

H Trường Đại học Công Nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

20
Biometric authentication : a machine learning approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biometric authentication : a machine learning approach

Kung S. Y.; Lin Shang-Hung; Mak M. W

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference, c2005. - (621.389 KUN 2005) - ISBN0131478249 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.451.558  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (21.457)
 2. 1959đến1973  (26.372)
 3. 1974đến1988  (178.463)
 4. 1989đến2004  (542.265)
 5. Sau 2004  (1.677.391)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.130.540)
 2. French  (490.338)
 3. German  (339.515)
 4. Chinese  (249.778)
 5. Japanese  (101.294)
 6. Russian  (64.650)
 7. Korean  (58.965)
 8. Spanish  (37.532)
 9. Portuguese  (19.434)
 10. Ukrainian  (9.675)
 11. Italian  (7.720)
 12. Danish  (5.973)
 13. Finnish  (4.995)
 14. Dutch  (4.267)
 15. Norwegian  (3.147)
 16. Polish  (2.897)
 17. Romanian  (1.984)
 18. Czech  (1.530)
 19. Hebrew  (1.161)
 20. Turkish  (1.014)
 21. Hungarian  (779)
 22. Greek  (693)
 23. Undetermined  (114)
 24. Arabic  (101)
 25. Persian  (70)
 26. Lithuanian  (36)
 27. Chamorro  (28)
 28. Slovak  (11)
 29. Serbo-Croatian  (8)
 30. Thai  (7)
 31. Icelandic  (4)
 32. Vietnamese  (3)
 33. Basque  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Li
 2. Wang, Yao
 3. Minorsky, Peter V.
 4. Woyke, Tanja
 5. Roeyers, Herbert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...