skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 214.404  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice of the diabetic

ISSN1041-8490

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Diabetes in Developing Countries

ISSN0973-3930

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Diabetologe

ISSN1860-9716

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diabetology International

ISSN2190-1678

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diabetic foot

ISSN1462-2041

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current diabetes reviews

ISSN1573-3998

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity and Diabetes Week

ISSN1543-6713

Truy cập trực tuyến

8
Pharmacological characteristics of Artemisia vulgaris L. in isolated porcine basilar artery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacological characteristics of Artemisia vulgaris L. in isolated porcine basilar artery

Nguyen, H.T.T.; Nguyen, H.T.; Islam, M.Z., (...); Shiraishi, M.; Miyamoto, A.

Scopus; 03788741; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116300526; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33691

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal für Hypertonie

ISSN1028-2327

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of experimental diabetes research

ISSN1560-4284

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hessisches Ärzteblatt

ISSN0171-9661

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Journal of Diabetes & Vascular Disease

ISSN1474-6514

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Hypertension Reviews

ISSN1573-4021

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diabetes educator

ISSN0145-7217

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical diabetes international

ISSN1357-8170

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of diabetes nursing

ISSN1368-1109

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expert review of cardiovascular therapy

ISSN1477-9072

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical exercise physiology

ISSN1520-8702

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diabetes and primary care

ISSN1466-8955

Truy cập trực tuyến

20
Combination therapy in hypertension: an Asia-Pacific consensus viewpoint
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination therapy in hypertension: an Asia-Pacific consensus viewpoint

Rahman, Abdul Rashid Abdul; Reyes, Eugenio B.; Sritara, Piyamitr; Pancholia, Arvind

ISIKNOWLEDGE; 0300-7995; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29564

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 214.404  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (179.601)
 2. Toàn văn trực tuyến (214.401)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (4.892)
 2. 1960đến1974  (5.759)
 3. 1975đến1989  (14.740)
 4. 1990đến2005  (40.730)
 5. Sau 2005  (146.694)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (199.330)
 2. Portuguese  (5.103)
 3. Japanese  (4.089)
 4. Spanish  (3.334)
 5. French  (3.230)
 6. German  (1.980)
 7. Russian  (1.748)
 8. Italian  (975)
 9. Chinese  (934)
 10. Korean  (358)
 11. Turkish  (234)
 12. Polish  (197)
 13. Norwegian  (172)
 14. Persian  (97)
 15. Ukrainian  (86)
 16. Czech  (31)
 17. Lithuanian  (17)
 18. Dutch  (12)
 19. Danish  (8)
 20. Hungarian  (6)
 21. Arabic  (6)
 22. Icelandic  (6)
 23. Romanian  (4)
 24. Slovak  (2)
 25. Finnish  (2)
 26. Macedonian  (1)
 27. Samoan  (1)
 28. Greek  (1)
 29. Vietnamese  (1)
 30. Georgian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Humbert, Marc
 2. Stefanadis, C
 3. Mahfoud, Felix
 4. Papademetriou, Vasilios
 5. Stefanadis, Christodoulos

theo chủ đề:

 1. Hypertension
 2. Medicine
 3. Humans
 4. Male
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...