skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies to Build State Institutions in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H ; Huybens, Elisabeth ; Viñuela, Lorena

10 February 2015

Toàn văn sẵn có

2
Institutions Taking Root : Building State Capacity in Challenging Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions Taking Root : Building State Capacity in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H ; Huybens, Elisabeth ; Vinuela, Lorena; Barma, Naazneen H (Editor) ; Huybens, Elizabeth (Editor) ; Viñuela, Lorena (Editor)

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9781464802690 ; ISBN: 1464802696

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Market Discipline in Early-Twentieth-Century Mexico

Huybens, Elisabeth; Jordan, Astrid Luce; Pratap, Sangeeta

The Journal of Economic History, 2005, Vol.65(3), pp.757-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0507 ; E-ISSN: 1471-6372 ; DOI: 10.1017/S0022050705000276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic financial market frictions, unrestricted international capital flows, and crises in small open economies

Antinolfi, Gaetano ; Huybens, Elisabeth

Economic Theory, 2004, Vol.24(4), pp.811-837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-2259 ; E-ISSN: 1432-0479 ; DOI: 10.1007/s00199-002-0324-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monetary Stability and Liquidity Crises: The Role of the Lender of Last Resort

Antinolfi, Gaetano ; Huybens, Elisabeth ; Keister, Todd

Journal of Economic Theory, July 2001, Vol.99(1-2), pp.187-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0531 ; E-ISSN: 1095-7235 ; DOI: 10.1006/jeth.2000.2750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Comment on Demandable Debt as a Means of Payment: Banknotes versus Checks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on Demandable Debt as a Means of Payment: Banknotes versus Checks

Huybens, Elisabeth

Journal of Money, Credit and Banking, 08/1999, Vol.31(3), p.528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222879 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2601070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to stabilize in the open economy*

Bencivenga, Valerie R. ; Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce D.

International Economic Review, November 2002, Vol.43(4), pp.1289-1307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-6598 ; E-ISSN: 1468-2354 ; DOI: 10.1111/1468-2354.t01-1-00056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflation, financial markets and long-run real activity

Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce D

Journal of Monetary Economics, 1999, Vol.43(2), pp.283-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3932 ; E-ISSN: 1873-1295 ; DOI: 10.1016/S0304-3932(98)00060-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Market Frictions, Monetary Policy, and Capital Accumulation in a Small Open Economy

Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce D

Journal of Economic Theory, August 1998, Vol.81(2), pp.353-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0531 ; E-ISSN: 1095-7235 ; DOI: 10.1006/jeth.1997.2372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital accumulation and real exchange rate behavior in a small open economy with credit market frictions

Antinolfi, Gaetano ; Huybens, Elisabeth

Economic Theory, 1998, Vol.12(3), pp.461-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-2259 ; E-ISSN: 1432-0479 ; DOI: 10.1007/s001990050232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monetary stability and liquidity crises: The role of the lender of last resort

Antinolfi, Gaetano ; Huybens, Elisabeth ; Keister, Todd

Journal of Economic Theory, Jul/Aug 2001, pp.187-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220531 ; E-ISSN: 10957235

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to stabilize in the open economy

Bencivenga, Valerie ; Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce

International Economic Review, Nov 2002, pp.1289-1307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00206598 ; E-ISSN: 14682354

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dollarization and the integration of international capital markets: A contribution to the theory of optimal currency areas

Bencivenga, Valeria ; Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce

Journal of Money, Credit, and Banking, May 2001, pp.548-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222879 ; E-ISSN: 15384616

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dollarization and the integration of international capital markets a contribution to the theory of optimal currency areas

Bencivenga, Valerie R; Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce D

Journal of money, credit and banking : JMCB, 2001, Vol.33(2), pp. 548-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Context, Issues, and Contributions.(Global Monetary Integration conference)(Latin America)

Del Negro, Marco ; Hernandez - Delgado, Alejandro ; Humpage, Owen ; Huybens, Elisabeth

Journal of Money, Credit & Banking, May, 2001, Vol.33(2), p.303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial market frictions, monetary policy, and capital accumulation in a small open economy

Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce

Journal of Economic Theory, Aug 1998, pp.353-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220531 ; E-ISSN: 10957235

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Context, issues, and contributions

Hernandez-Delgado, Alejandro ; Humpage, Owen ; Huybens, Elisabeth

Journal of Money, Credit, and Banking, May 2001, pp.303-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222879 ; E-ISSN: 15384616

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monetary, fiscal, and reserve requirement policy in a simple monetary growth model

Joydeep Bhattacharya ; Mark G. Guzman ; Elisabeth Huybens ; Bruce D. Smith;; Bhattacharya, Joydeep ; Guzman, Mark G ; Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce D

International economic review, 1997, Vol.38(2), pp.321-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-6598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial Market Frictions, Monetary Policy and Capital Accumulation in a Small Open Economy

Huybens, Elisabeth ; Smith, Bruce

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1996

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demandable debts as a means of payment : banknotes versus checks

Kahn, Charles M; Huybens, Elisabeth ; Mcandrews, James ; Roberds, William

Journal of money, credit and banking : JMCB, 1999, Vol.31(3), pp. 500-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222879

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997đến1998  (8)
 3. 1999đến2000  (6)
 4. 2001đến2004  (11)
 5. Sau 2004  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (30)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Huybens, Elisabeth
 2. Smith, Bruce
 3. Huybens, E
 4. Elisabeth Huybens
 5. Antinolfi, Gaetano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...