skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.659  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Theoretical Aspects of Computing - ICTAC 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Aspects of Computing - ICTAC 2008

Hutchison, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26854

Truy cập trực tuyến

2
Theorem Proving in Higher Order Logics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorem Proving in Higher Order Logics

Hutchison, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26848

Truy cập trực tuyến

3
Transactions on Rough Sets IX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Rough Sets IX

Hutchison, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28543

Truy cập trực tuyến

4
Towards a Service-Based Internet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Service-Based Internet

Hutchison, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28412

Truy cập trực tuyến

5
Unconventional Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unconventional Computing

Hutchison, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31986

Truy cập trực tuyến

6
Trust in Agent Societies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust in Agent Societies

Hutchison, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31333

Truy cập trực tuyến

7
Trusted Computing - Challenges and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trusted Computing - Challenges and Applications

Hutchison, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31629

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trusted Computing Challenges and Applications

Hutchison David

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorem Proving in Higher Order Logics

Hutchison David

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Aspects of Computing ICTAC 2008

Hutchison David

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust in Agent Societies

Hutchison David

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions on Rough Sets IX

Hutchison David

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unconventional Computing

Hutchison David

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resilient and survivable networks

Plattner, Bernhard ; Hutchison, David ; Sterbenz, James P.G.

Computer Networks, 2010, Vol.54(8), pp.1243-1244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2010.03.004

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Pagan Ritual and Ancient Irish Language from Lebor Gabála Érenn

Hutchison, David

Mankind Quarterly, Winter 2010, Vol.51(2), pp.162-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00252344

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review and analysis of networking challenges in cloud computing

Moura, Jose ; Hutchison, David

Journal of Network and Computer Applications, January 2016, Vol.60, pp.113-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2015.11.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Links to Pagan Ritual in Medieval Irish Literature

Hutchison, David a

Études irlandaises, 30 June 2009, pp.113-143

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.2697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children , parents, and pets exercising together (CPET) randomised controlled trial: study rationale, design, and methods.(Study protocol)(Report)

Yam, Philippa S. ; Morrison, Ryan ; Penpraze, Viki ; Westgarth, Carri ; Ward, Dianne S. ; Mutrie, Nanette ; Hutchison, Pippa ; Young, David ; Reilly, John J.

BMC Public Health, March 19, 2012, Vol.12, p.208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children , parents, and pets exercising together (CPET) randomised controlled trial: study rationale, design, and methods.(Study protocol)(Report)

Yam, Philippa S. ; Morrison, Ryan ; Penpraze, Viki ; Westgarth, Carri ; Ward, Dianne S. ; Mutrie, Nanette ; Hutchison, Pippa ; Young, David ; Reilly, John J.

BMC Public Health, March 19, 2012, Vol.12, p.208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtualisiertes Energieinformationsnetz: Betrachtung der Widerstandsfähigkeit
Virtual Energy Information Network: a resilience perspective

Berl, Andreas ; Niedermeier, Michael ; Fischer, Andreas ; Meer, Hermann ; Hutchison, David

e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, 2013, Vol.130(4), pp.121-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-383X ; E-ISSN: 1613-7620 ; DOI: 10.1007/s00502-013-0142-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.659  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (434)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.646)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (13)
 2. 1982đến1991  (34)
 3. 1992đến2000  (36)
 4. 2001đến2009  (2.311)
 5. Sau 2009  (3.265)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.504)
 2. German  (149)
 3. French  (34)
 4. Chinese  (5)
 5. Dutch  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...