skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Joseph Andrews; and, Shamela
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Andrews; and, Shamela

Fielding Henry; Hawley Judith

London ; New York : Penguin Books, 1999 - (823 FIE 1999) - ISBN0140433864

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persuasion

Austen Jane

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1992 - (823 AUS 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Experiences of an Irish R.M.

Ross, Martin, - ; Somerville, E. Oe. (Edith Oenone), -

Toàn văn sẵn có

4
Jane Austen & Company: Collected Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jane Austen & Company: Collected Essays

Stovel, Bruce ; Mcmaster, Juliet ; Grundy, Isobel; Nora Foster Stovel (Editor)

ISBN: 9780888646774 ; ISBN: 0888646771

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Wodehouse Miscellany Articles & Stories

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death at the Excelsior And Other Stories

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Man Upstairs and Other Stories

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eliza

Pain, Barry; Goldsmith, Wallace, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Man with Two Left Feet And Other Stories

Wodehouse, P. G. (Pelham Grenville)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sea Urchins

Jacobs, W. W. (William Wymark)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bequest Ship's Company, Part 6.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping Up Appearances Sailor's Knots, Part 12.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ship's Company, the Entire Collection

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Old Man of the Sea Ship's Company, Part 11.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manners Makyth Man Ship's Company, Part 12.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrimonial Openings Sailor's Knots, Part 5.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Odd Man Out Sailor's Knots, Part 6.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homeward Bound Sailor's Knots, Part 2.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skilled Assistance Ship's Company, Part 9.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prize Money Sailor's Knots, Part 10.

Jacobs, W. W. (William Wymark); Owen, Will, - (Illustrator)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (4)
 2. 1995đến2000  (2)
 3. 2001đến2004  (81)
 4. 2005đến2007  (7)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (96)
 2. Catalan  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...