skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 283.879  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Professional Learning Conversations: Challenges in Using Evidence for Improvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional Learning Conversations: Challenges in Using Evidence for Improvement

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26038

Truy cập trực tuyến

2
Il senso e la narrazione
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il senso e la narrazione

Giuseppe O. Longo.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29784

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mississippi rag

ISSN0742-4612

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoria

ISSN0351-2274

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin / Svenskt musikhistoriskt arkiv

ISSN0586-0709

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goethe-Jahrbuch

ISSN0323-4207

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blätter für württembergische Kirchengeschichte

ISSN0341-9479

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation review

ISSN0737-4836

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theologische Zeitschrift

ISSN0040-5701

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orientalia Suecana

ISSN0078-6578

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newsletter - Canadian Association of African Studies

ISSN0228-8397

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fact book on theological education

ISSN0363-7735

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Međunarodni problemi

ISSN0025-8555

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krisis

ISSN0168-275X

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jusūr

ISSN0888-9007

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logos : Zeitschrift für systematische Philosophie

ISSN0941-9683

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jahrbuch für westfälische Kirchengeschichte

ISSN0341-9886

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citations for serial literature

ISSN1061-7434

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gumanitarnye nauki v sibiri

ISSN0869-8651

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goethe : Viermonatsschr. d. Goethe-Gesellschaft ; neue Folge d. Jahrbuchs

ISSN0072-484X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 283.879  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (46.522)
 2. 1957đến1971  (2.523)
 3. 1972đến1986  (5.977)
 4. 1987đến2002  (27.366)
 5. Sau 2002  (187.620)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humanities  (49.579)
 2. Arts and Humanities  (27.552)
 3. History  (19.707)
 4. Humanities, Multidisciplinary  (19.696)
 5. Economics  (13.749)
 6. Sociology  (12.679)
 7. Philosophy  (11.631)
 8. Education  (11.378)
 9. Management Science  (10.200)
 10. Engineering  (7.520)
 11. Psychology  (6.357)
 12. History & Archaeology  (6.309)
 13. Medicine  (5.799)
 14. Business  (5.669)
 15. Sciences (General)  (4.809)
 16. Humans  (3.648)
 17. Algorithms  (3.354)
 18. Law  (3.004)
 19. Biology  (2.762)
 20. Social Sciences & Humanities  (2.108)
 21. Statistics  (893)
 22. Social Science  (234)
 23. Quantitative Finance  (225)
 24. Sciences and Humanities  (4)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (146.615)
 2. Swedish  (43.782)
 3. German  (31.972)
 4. French  (19.510)
 5. Portuguese  (18.032)
 6. Spanish  (7.579)
 7. Norwegian  (3.262)
 8. Italian  (775)
 9. Japanese  (514)
 10. Danish  (501)
 11. Chinese  (433)
 12. Russian  (329)
 13. Undetermined  (280)
 14. Finnish  (262)
 15. Arabic  (261)
 16. Korean  (242)
 17. Afrikaans  (239)
 18. Dutch  (220)
 19. Polish  (130)
 20. Catalan  (123)
 21. Romanian  (51)
 22. Czech  (41)
 23. Icelandic  (38)
 24. Hebrew  (38)
 25. Greek  (27)
 26. Turkish  (25)
 27. Persian  (23)
 28. Ukrainian  (16)
 29. Hungarian  (15)
 30. Estonian  (13)
 31. Lithuanian  (12)
 32. Vietnamese  (11)
 33. Bulgarian  (11)
 34. Indonesian  (11)
 35. Slovenian  (9)
 36. Hindi  (9)
 37. Georgian  (9)
 38. Serbo-Croatian  (7)
 39. Slovak  (3)
 40. Byelorussian  (3)
 41. Thai  (3)
 42. Welsh  (1)
 43. Malay  (1)
 44. Macedonian  (1)
 45. Azerbaijani  (1)
 46. Creoles and pidgins, French-based  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lim, Andrew
 2. Wang, Wenbin
 3. Ospina, Héctor Fabio
 4. Zhu, Wenbin
 5. Del Valle, Liliana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...