skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 125.987  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.

Maschi, Tina

9783319260365; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53760

Truy cập trực tuyến

2
Human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights

Halstead Peter

London : Routledge, 2014. - (341.48 HAL 2014) - ISBN9780415833325 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Human rights : the essential reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights : the essential reference

Hansen Carol Rae; Wilde Ralph; Poole Hilary; Devine Carol

Phoenix, Ariz. : Oryx Press, c1999. - (323 HUM 1999) - ISBN157356205X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas

ISSN1068-0454

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Lettre de l'enfance et de l'adolescence

ISSN1146-061X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lietuvos Rytas

ISSN1392-2351

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth & society

ISSN0044-118X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology of women quarterly

ISSN0361-6843

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral sciences & the law

ISSN0735-3936

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social & legal studies

ISSN0964-6639

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminism & psychology

ISSN0959-3535

Truy cập trực tuyến

12
L'humanisme, inutile et incertain? : une critique des droits de l'homme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'humanisme, inutile et incertain? : une critique des droits de l'homme

Delruelle Edouard

Bruxelles : Labor, c1999. - (341.4 DEL 1999) - ISBN2804014134

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Non-state actors in the human rights universe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-state actors in the human rights universe

Andreopoulos George J; Juviler Peter H; Kabasakal Arat Zehra F

Bloomfield, CT : Kumarian Press, Inc., 2006. - (323 NON 2006) - ISBN1565492137 (pbk. : alk. paper);ISBN1565492145 (alk. paper);ISBN9781565492134

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Universal social right
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal social right

Rosmini Antonio

Durham : Rosmini house, c1995. - (323 ROS 1995) - ISBN0951321196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
World report 2006 : events of 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World report 2006 : events of 2005

New York: Human Rights Watch, 2006 - (323.4 WOR 2006) - ISBN1583227156

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sister Namibia

ISSN1026-9126

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kadin/Woman 2000

ISSN1302-9916

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Michigan feminist studies

ISSN1055-856X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Estudo Feministas

ISSN0104-026X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child abuse prevention issues

ISSN1446-9995

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 125.987  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (235)
 2. 1958đến1972  (98)
 3. 1973đến1987  (1.589)
 4. 1988đến2003  (21.304)
 5. Sau 2003  (101.497)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103.514)
 2. Spanish  (3.353)
 3. Portuguese  (2.584)
 4. French  (1.218)
 5. German  (561)
 6. Undetermined  (313)
 7. Serbo-Croatian  (202)
 8. Czech  (193)
 9. Polish  (174)
 10. Korean  (156)
 11. Italian  (154)
 12. Dutch  (132)
 13. Danish  (131)
 14. Lithuanian  (123)
 15. Russian  (119)
 16. Romanian  (108)
 17. Greek  (100)
 18. Slovak  (87)
 19. Finnish  (82)
 20. Norwegian  (78)
 21. Arabic  (75)
 22. Hungarian  (74)
 23. Turkish  (53)
 24. Indonesian  (53)
 25. Chinese  (50)
 26. Japanese  (49)
 27. Bokmål, Norwegian  (38)
 28. Persian  (35)
 29. Ukrainian  (30)
 30. Icelandic  (14)
 31. Albanian  (6)
 32. Macedonian  (3)
 33. Vietnamese  (1)
 34. Malayalam  (1)
 35. Basque  (1)
 36. Hebrew  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. The Lancet
 3. Gruskin, Sofia
 4. Beyrer, Chris
 5. Sikkink, Kathryn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...