skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 117.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.

Maschi, Tina

9783319260365; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53760

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook on international human rights

Smith Rhona K M

Oxford University Press; 2014 - (341.48)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship as Cultural Flow Structure Agency and Power

Springer; 2013 - (323.60954)

Truy cập trực tuyến

4
Human rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights

Halstead Peter

London : Routledge, 2014. - (341.48 HAL 2014) - ISBN9780415833325 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Human rights : the essential reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights : the essential reference

Hansen Carol Rae; Wilde Ralph; Poole Hilary; Devine Carol

Phoenix, Ariz. : Oryx Press, c1999. - (323 HUM 1999) - ISBN157356205X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas

ISSN1068-0454

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Lettre de l'enfance et de l'adolescence

ISSN1146-061X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lietuvos Rytas

ISSN1392-2351

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth & society

ISSN0044-118X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology of women quarterly

ISSN0361-6843

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioral sciences & the law

ISSN0735-3936

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social & legal studies

ISSN0964-6639

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminism & psychology

ISSN0959-3535

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sister Namibia

ISSN1026-9126

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kadin/Woman 2000

ISSN1302-9916

Truy cập trực tuyến

16
Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigation

Tran, Thi Thu Hien; VNU Journal of Science: Legal Studies

Tran, T. T. H. (2019). Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigation. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 1 (2019) 27-42; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64767; https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls. 4205

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Society

ISSN1476-0851

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace Review

ISSN1040-2659

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child Street Life  an Inside View of Hazards and Expectations of StreetChildren in Peru

Lieten G K; Strehl Talinay

Springer; 2015 - (300 305.2 306 341.48)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral systems and the evolution of human rights

Friesen Bruce K

Springer; 2015 - (323.09)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 117.883  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (237)
 2. 1958đến1972  (102)
 3. 1973đến1987  (1.469)
 4. 1988đến2003  (17.653)
 5. Sau 2003  (97.262)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (99.049)
 2. Spanish  (3.571)
 3. Portuguese  (2.627)
 4. French  (1.253)
 5. German  (635)
 6. Undetermined  (267)
 7. Serbo-Croatian  (221)
 8. Czech  (209)
 9. Polish  (192)
 10. Italian  (171)
 11. Korean  (149)
 12. Danish  (141)
 13. Dutch  (138)
 14. Lithuanian  (136)
 15. Russian  (125)
 16. Romanian  (119)
 17. Norwegian  (118)
 18. Greek  (112)
 19. Slovak  (99)
 20. Finnish  (92)
 21. Hungarian  (84)
 22. Arabic  (77)
 23. Turkish  (61)
 24. Indonesian  (58)
 25. Chinese  (56)
 26. Japanese  (36)
 27. Persian  (35)
 28. Ukrainian  (30)
 29. Icelandic  (15)
 30. Albanian  (6)
 31. Macedonian  (3)
 32. Malayalam  (1)
 33. Basque  (1)
 34. Hebrew  (1)
 35. Vietnamese  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Lancet
 2. Gruskin, Sofia
 3. Beyrer, Chris
 4. Brems, Eva
 5. Yamin, Alicia Ely

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...