skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46.933  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề việc làm của thanh niên huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Đào Xá và thị trấn Hương Sơn) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Dương Thanh Hiền; Nguyễn Thị Như Trang

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (305.242 DU-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng cơ cấu lao động - việc làm của người dân ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Nguyễn Thị Kiều Lương; Hoàng Thị Nga

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (306.3 NG-L 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning for human systems : essays in honor of Russell L. Ackoff

Ackoff Russell Lincoln; Choukroun Jean-Marc; Snow Roberta

Philadelphia : Busch Center, Wharton School of the University of Pennsylvania : Distributed by University of Pennsylvania Press, c1992. - (658.4 PLA 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
An introduction to the economics of education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the economics of education

Blaug Mark

London : Penguin Books, 1972 - (330.07 BLA 1972) - ISBN0140801596

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định hướng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề của công nhân thủ đô hiện nay : THS Xã hội học 5.01.09

Trần Thị Đức; PTS. Vũ Hào Quang

H. : ĐHKHXH & NV , 1998 - (305.9 TR-Đ 1998)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định hướng chọn nghề và nơi làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên hiện nay : THS Xã hội học 5.01.09

Phạm Tất Thắng; Vũ Hào Quang

H. : ĐHKHXH&NV , 1997 - (305.9 PH-T 1997)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của công đoàn đối với quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh (Nghiên cứu trường hợp tại một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60.31.30

Trương Ngọc Thắng; Vũ Hào Quang Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (305.9 TR-T 2007)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt đồng đào tạo nghề cho thanh niên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước : Luận án TS. Xã hội học: 62 31 30 01

Nguyễn Thị Vân Hạnh; Đặng Cảnh Khanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2008 - (305.24 NG-H 2008)

Truy cập trực tuyến

9
Tomorrow's HR management : 48 thought leaders call for change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tomorrow's HR management : 48 thought leaders call for change

Lake Geraldine S; Losey Michael R.; Ulrich David

Chichester, England ; New York : John Wiley, c1997. - (658.3 ULR 1997) - ISBN0471197149 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp - Định hướng và những con đường tiếp cận (Qua nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học dân lập Phương Đông) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Hoàng Thị Phương; Trịnh Văn Tùng người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (305.242 HO-P 2011)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch ở thành phố Nha Trang - Khánh Hòa : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Trần Thị Việt Hoài; Trịnh Văn Tùng người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (305.5 TR-H 2013)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thái độ của nhân viên xã hội đối với nghề công tác xã hội ( Nghiên cứu một số cơ sở, tổ chức xã hội tỉnh Lâm Đồng) : Luận văn ThS. Công tác xã hội : 60 90 01 01

Đặng Thị Thanh Thủy; Trần Thị Minh Đức người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (361.3 ĐA-T 2013)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ lao động trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp tại Công ty Hoa Việt Bình, Đông Phong) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Vũ Thị Bích Ngọc; Vũ Đạt người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (306.34 VU-N 2013)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động tạo việc làm cho người khuyết tật tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (Khảo sát tại hai xã Yên Thắng và Khánh Thịnh) : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Ngô Thị Bích Phượng; Nguyễn Thế Huệ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (362.4 NG-P 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp phòng ngừa và giải quyết tình trạng lao động trẻ em (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn quận Hà Đông: Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01

Vũ Thị Thanh Mai; Nguyễn Hải Hữu người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (361.8 VU-M 2014)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vốn xã hội trong lựa chọn nghề của thanh niên (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Bắc Sơn và xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Lương Thị Xuân; Trương An Quốc người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (305.242 LU-X 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhu cầu xây dựng mô hình thực hành thực tập nghề công tác xã hội ( Qua nghiên cứu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội) : Luận văn ThS. Khác: 6090

Đặng Thị Huyền Oanh; Nguyễn Thanh Bình người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (361.3 ĐA-O 2015)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chất lượng nguồn nhân lực nữ thành phố Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Phạm Thị Xuân Linh; Hoàng Bá Thịnh

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (305.4 PH-L 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 ( Qua khảo sát tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Vũ Thị Đậu; Lê Ngọc Hùng người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (305.43 VU-Đ 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự thích ứng đối với việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn ( Nghiên cứu đối với sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Trần Kiều Quỳnh; Phạm Văn Quyết

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (306.3 TR-Q 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 46.933  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (170)
 2. 1961đến1975  (453)
 3. 1976đến1990  (1.885)
 4. 1991đến2006  (11.407)
 5. Sau 2006  (32.526)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.710)
 2. Spanish  (553)
 3. Portuguese  (383)
 4. German  (274)
 5. French  (273)
 6. Russian  (261)
 7. Polish  (212)
 8. Czech  (163)
 9. Dutch  (148)
 10. Hungarian  (135)
 11. Chinese  (118)
 12. Vietnamese  (68)
 13. Korean  (60)
 14. Catalan  (38)
 15. Turkish  (35)
 16. Indonesian  (34)
 17. Ukrainian  (30)
 18. Persian  (25)
 19. Arabic  (14)
 20. Japanese  (14)
 21. Romanian  (13)
 22. Lithuanian  (10)
 23. Slovak  (8)
 24. Italian  (6)
 25. Norwegian  (5)
 26. Albanian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rozelle, Scott
 2. Zhang, Linxiu
 3. Stenberg, Anders
 4. Lutz, Wolfgang
 5. Asongu, Simplice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...