skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 50.192  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Determination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh City
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh City

Đỗ, Vũ Hoàng Anh; Bùi, Quang Minh; Nguyễn, Duy Linh; Phạm, Hồng Nhật

p. 7-12; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12978

Truy cập trực tuyến

2
ANTIMICROBIAL CHARACTERISTICS AND TAXONOMICAL DIVERSITY AMONG ACTINOMYCETES ISOLATED FROM CATBA ISLAND, VIETNAM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTIMICROBIAL CHARACTERISTICS AND TAXONOMICAL DIVERSITY AMONG ACTINOMYCETES ISOLATED FROM CATBA ISLAND, VIETNAM

Le Phuong Chung; Nguyen Quynh Uyen; Nguyen Huynh Minh Quyen; Nguyen Thi Van; Dinh Thuy Hang

1811-4989; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10660

Truy cập trực tuyến

3
Saponin Composition Analysis of the Aerial Part of Panax Bipinnatifidus Seem. Collected in Sa Pa, Lao Cai
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saponin Composition Analysis of the Aerial Part of Panax Bipinnatifidus Seem. Collected in Sa Pa, Lao Cai

Nguyen, Thi Hoang Anh; Dang, Thi Ngan; Bui, Thi Thanh Van; Tran, Thi Ngoc Ha; Nong, My Hoa; Cao, Thi Phuong Thao; Nguyen, Thi Hong Nhung; Duong, Thi Ly Huong; Vu, Dinh Hoang; Nguyen, Huu Tung

Nguyen, T. H. A; Dang, T. N; Bui, T. T. V; Tran, T. N. H; Nong, M. H; Cao, T. P. T; Nguyen, T. H. N; Duong, T. L. H; Vu, D. H; Nguyen, H. T. (2019). Saponin Composition Analysis of the Aerial Part of Panax Bipinnatifidus Seem. Collected in Sa Pa, Lao Cai. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 35, No. 1 (2019) 67-72; 2588-1132; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64811; https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4149

Truy cập trực tuyến

4
Study of Ultrasound-assisted Acid Hydrolysis to Obtain Quercetin and their Antioxidant Activities from some Plants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Ultrasound-assisted Acid Hydrolysis to Obtain Quercetin and their Antioxidant Activities from some Plants

Le, Huy Hoang; Pham, Thi Phuong; Nguyen, Thi Hanh; Ho, Ba Do; Nguyen, Quang Huy

Le, H. H., et al. (2019). Study of Ultrasound-assisted Acid Hydrolysis to Obtain Quercetin and their Antioxidant Activities from some Plants. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 4 (2019) 88-95; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68397; https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4961

Truy cập trực tuyến

5
Semi-preparative HPLC separation followed by HPLC/UV and tandem mass spectrometric analysis of phorbol esters in Jatropha seed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-preparative HPLC separation followed by HPLC/UV and tandem mass spectrometric analysis of phorbol esters in Jatropha seed

Kongmany, Santi; Truong, Thi Hoa; Le, Thi Ngoc Hanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25949

Truy cập trực tuyến

6
Semi-preparative HPLC separation followed by HPLCUV and tandem mass spectrometric analysis of phorbol esters in Jatropha seed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-preparative HPLC separation followed by HPLCUV and tandem mass spectrometric analysis of phorbol esters in Jatropha seed

Kongmany, S.; Hoa, T.T.; Hanh, L.T.N., (...); Maeda, Y.; Boi, L.V.

Scopus; 15700232; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023216310467; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33858

Truy cập trực tuyến

7
Phân tích Beta-lactam trong mẫu dược phẩm và sinh học bằng phương pháp HPLC : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích Beta-lactam trong mẫu dược phẩm và sinh học bằng phương pháp HPLC : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Nguyễn, Thị Như Hoa; Nguyễn, Văn Ri

Nguyễn, T. N. H. (2012). Phân tích Beta-lactam trong mẫu dược phẩm và sinh học bằng phương pháp HPLC. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000791; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38033

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu cơ vòng bé bằng phương pháp HPLC-MS và NMR : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu cơ vòng bé bằng phương pháp HPLC-MS và NMR : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Văn Tuyến , người hướng dẫn

01050000596; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38042

Truy cập trực tuyến

9
Xác định quercetin dạng tự do trong dịch chiết nụ hoa của cây Hòe (Sophora japonica L.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định quercetin dạng tự do trong dịch chiết nụ hoa của cây Hòe (Sophora japonica L.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lê, Huy Hoàng; Đỗ, Thị Hải Anh; Đỗ, Thị Huế; Trần, Thị Kiều Oanh; Nguyễn, Quang Huy

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60753

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu cơ vòng bé bằng phương pháp HPLC MS và NMR Luận văn ThS Hóa học 60 44 29

Nguyễn Tiến Dũng

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích Beta lactam trong mẫu dược phẩm và sinh học bằng phương pháp HPLC Luận văn ThS Hóa học 60 44 29

Nguyễn Thị Như Hoa

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

12
Xác định đồng thời Arsen (III), Monomethylarsonic (MMA), Dimethylarsonic (DMA) và Arsen (V) trong nước tiểu bằng phương pháp HPLC-ICP-MS
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định đồng thời Arsen (III), Monomethylarsonic (MMA), Dimethylarsonic (DMA) và Arsen (V) trong nước tiểu bằng phương pháp HPLC-ICP-MS

Trần, Văn Cường; Nguyễn, Thị Huệ

Trần, V. C. (2015). Xác định đồng thời Arsen(III), Monomethylarsonic (MMA), Dimethylarsonic (DMA) và Arsen (V) trong nước tiểu bằng phương pháp HPLC-ICP-MS. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14050

Truy cập trực tuyến

13
Định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Trần, Thị Thu Phương; Nguyễn, Hữu Tùng

Trần, T. T. P. (2018). Định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC. Khóa luận, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66708

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu phương pháp xác định lượng vết một số dạng ASEN trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp ghép nối HPLC-ICP/MS
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp xác định lượng vết một số dạng ASEN trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp ghép nối HPLC-ICP/MS

Nguyễn, Thị Liên; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

01050004508; Nguyễn, T. L. (2019). Nghiên cứu phương pháp xác định lượng vết một số dạng ASEN trong mẫu huyết thanh bằng phương pháp ghép nối HPLC-ICP/MS. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60440118; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88650; NG-L

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng quy trình phân tích định lượng Hecxogen (RDX) và Octogen (HMX) trong sản phẩm thuốc nổ bằng phương pháp HPLC : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Đỗ Thị Hương Giang; Nguyễn Văn Ri người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (543 ĐO-G 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu cơ vòng bé bằng phương pháp HPLC-MS và NMR : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Văn Tuyến người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (543 NG-D 2012)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích hàm lượng Beta-lactam trong mẫu dược phẩm và sinh học bằng phương pháp HPLC : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Nguyễn Thị Như Hoa; Nguyễn Văn Ri người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (543 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

19
TỐI ƯU HÓA TÁCH CHIẾT ĐỘC TỐ HEPATOTOXIN MICROCYSTINS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TỐI ƯU HÓA TÁCH CHIẾT ĐỘC TỐ HEPATOTOXIN MICROCYSTINS

Nguyễn, Thị Hoài Hà; Phạm, Thị Bích Đào; Nguyễn, Thị Hòa; Nguyễn, Thị Hòa; Đặng, Ngọc Quang; Lê, Thị Phương Hoa

Nguyễn, T. H. H., Phạm, T. B. Đ., Nguyễn, T. H., Nguyễn, T. H., Đặng N. Q, Lê, T. P. H. (2012). Tối ưu hóa tách chiết độc tố Hepatotoxin Microcystins. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học. Số 8, tr. 61; 0886 - 8566; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10919

Truy cập trực tuyến

20
Nghiên cứu phương pháp xác định PAH trong các mẫu môi trường bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước kết hợp với kỹ thuật HPLC-Detectơ huỳnh quang.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp xác định PAH trong các mẫu môi trường bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước kết hợp với kỹ thuật HPLC-Detectơ huỳnh quang.

Nguyễn, Ngọc Hoan; Nguyễn, Đức Huệ

Nguyễn, N. H. (1999). Nghiên cứu phương pháp xác định PAH trong các mẫu môi trường bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước kết hợp với kỹ thuật HPLC-Detectơ huỳnh quang. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L6_00026; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37440

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 50.192  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (481)
 2. 1983đến1991  (4.339)
 3. 1992đến2000  (5.491)
 4. 2001đến2010  (16.256)
 5. Sau 2010  (23.361)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40.641)
 2. Japanese  (2.214)
 3. Chinese  (1.053)
 4. Portuguese  (530)
 5. German  (168)
 6. Spanish  (160)
 7. French  (149)
 8. Russian  (86)
 9. Korean  (72)
 10. Czech  (32)
 11. Persian  (31)
 12. Norwegian  (21)
 13. Arabic  (17)
 14. Turkish  (15)
 15. Vietnamese  (11)
 16. Italian  (8)
 17. Undetermined  (7)
 18. Ukrainian  (7)
 19. Polish  (6)
 20. Romanian  (6)
 21. Slovak  (5)
 22. Dutch  (3)
 23. Serbo-Croatian  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...