skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems

Lovrek, Ignac; Howlett, Robert J.; Jain, Lakhmi C.

978-3-540-85562-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25501

Truy cập trực tuyến

2
Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems

Lovrek, Ignac; Howlett, Robert J.; Jain, Lakhmi C.

978-3-540-85562-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25580

Truy cập trực tuyến

3
Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems

Lovrek, Ignac; Howlett, Robert J.; Jain, Lakhmi C.

978-3-540-85562-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25583

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Based Intelligent Information and Engineering Systems

Lovrek Ignac Eds Howlett Robert J Jain Lakhmi C

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Based Intelligent Information and Engineering Systems

Lovrek Ignac Ed Howlett Robert J Jain Lakhmi C

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

6
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications

Nguyen, Ngoc Thanh; Jo, Geun Sik; Howlett, Robert J.; Jain, Lakhmi C.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24312

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and application of neural networks and intelligent learning systems

Srinivasan, Dipti ; Howlett, Robert J. ; Lovrek, Ignac ; Jain, Lakhmi C. ; Lim, Chee-Peng

Neurocomputing, 2010, Vol.73(4), pp.591-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2009.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Innovation through Knowledge Transfer 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation through Knowledge Transfer 2010

Howlett, Robert J. ;Jain, Lakhmi C. ;Howlett, Robert J.;; Howlett, Robert J (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Howlett, Robert J (Editor)

Smart Innovation, Systems and Technologies

ISBN: 9783642205071 ; ISBN: 3642205070 ; E-ISBN: 9783642205088 ; E-ISBN: 3642205089 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20508-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial for intelligent interactive multimedia systems and services.(Editorial)

Damiani, Ernesto ; Howlett, Robert J. ; Jain, Lakhmi C. ; Jeong, Jechang

Multimedia Tools and Applications, July, 2012, Vol.59(1), p.1(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Innovation through Knowledge Transfer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation through Knowledge Transfer

Howlett, Robert J. ;Jain, Lakhmi C. ;Howlett, Robert James;; Howlett, Robert J (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Howlett, Robert James (Editor)

Smart Innovation, Systems and Technologies

ISBN: 9783642145933 ; ISBN: 3642145930 ; E-ISBN: 9783642145940 ; E-ISBN: 3642145949 ; DOI: 10.1007/978-3-642-14594-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expandable display system

Howlett Robert J

Toàn văn sẵn có

12
Preface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Jędrzejowicz, Piotr ; Jain, Lakhmi C. ; Howlett, Robert J. ; Czarnowski, Ireneusz

Procedia Computer Science, 2014, Vol.35, C, pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18770509 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2014.08.080

Toàn văn sẵn có

13
The ISSUES Project: An Example of Knowledge Brokering at the Research Programme Level
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ISSUES Project: An Example of Knowledge Brokering at the Research Programme Level

Howlett, Robert J (Editor)

Smart Innovation, Systems and Technologies, Innovation through Knowledge Transfer 2010, pp.297-307

ISBN: 9783642205071 ; ISBN: 3642205070 ; E-ISBN: 9783642205088 ; E-ISBN: 3642205089 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20508-8_26

Toàn văn sẵn có

14
Emerging Paradigms in Machine Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Paradigms in Machine Learning

Ramanna, Sheela ;Howlett, Robert J. ;Jain, Lakhmi C.;; Ramanna, Sheela ; Jain, Lakhmi C ; Howlett, Robert J.

Series ISSN: 2190-3018 ; ISBN: 978-3-642-28698-8 ; E-ISBN: 978-3-642-28699-5 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28699-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Fusion of Smart, Multimedia and Computer Gaming Technologies: Research, Systems and Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusion of Smart, Multimedia and Computer Gaming Technologies: Research, Systems and Perspectives

Sharma, Dharmendra ;Favorskaya, Margarita N. ;Howlett, Robert J. ;Jain, Lakhmi C.;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Sharma, Dharmendra (Editor) ; Favorskaya, Margarita (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Howlett, Robert J (Editor)

Intelligent Systems Reference Library

ISBN: 9783319146447 ; ISBN: 3319146440 ; E-ISBN: 9783319146454 ; E-ISBN: 3319146459 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14645-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: Smart Innovation, Systems and Technologies 38
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: Smart Innovation, Systems and Technologies 38

Jezic, Gordan ; Howlett, Robert J ; Jain, Prof. Lakhmi C

ISBN10: 3319197274 ; ISBN13: 9783319197272 ; E-ISBN10: 3319197282 ; E-ISBN13: 9783319197289

Toàn văn sẵn có

17
Smart Education and Smart e-Learning
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Education and Smart e-Learning

Uskov, V.L. ; Howlett, R.J. ; Jain, L.C.;; L. Uskov, Vladimir ; Howlett, Robert J. ; Jain, Lakhmi C.

Series ISSN: 2190-3018 ; ISBN: 978-3-319-19874-3 ; E-ISBN: 978-3-319-19875-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19875-0

Toàn văn sẵn có

18
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: 9th KES International Conference, KES-AMSTA 2015 Sorrento, Italy, June 2015, Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: 9th KES International Conference, KES-AMSTA 2015 Sorrento, Italy, June 2015, Proceedings

Jezic, G. ; Howlett, R.J. ; Jain, L.C.;; Jezic, Gordan ; Howlett, Robert J. ; Jain, Lakhmi C.

Series ISSN: 2190-3018 ; ISBN: 978-3-319-19727-2 ; E-ISBN: 978-3-319-19728-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19728-9

Toàn văn sẵn có

19
Smart Education and Smart e-Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Education and Smart e-Learning

International Kes Conference On Smart Education And Smart E-Learning;; Howlett, Robert J (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; L. Uskov, Vladimir (Editor) ; Howlett, Robert J (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor)

Smart Innovation, Systems and Technologies

ISBN: 9783319198743 ; ISBN: 3319198742 ; E-ISBN: 9783319198750 ; E-ISBN: 3319198750 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19875-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Intelligent Decision Technologies: Proceedings of the 7th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2015)
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Decision Technologies: Proceedings of the 7th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2015)

Neves-Silva, R. ; Jain, L.C. ; Howlett, R.J.;; Neves-Silva, Rui ; Jain, Lakhmi C. ; Howlett, Robert J.

Series ISSN: 2190-3018 ; ISBN: 978-3-319-19856-9 ; E-ISBN: 978-3-319-19857-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19857-6

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.617)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (136)
 3. 2007đến2009  (233)
 4. 2010đến2013  (1.196)
 5. Sau 2013  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (1.497)
 2. Sách  (95)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (17)
 4. Bài báo  (9)
 5. Sáng chế  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...