skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Value of IFA Membership

Hood, Dave

Franchising World, Apr 2013, Vol.45(4), p.89

ISSN: 10417311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software defined networking architecture standardization

Schaller, Sibylle ; Hood, Dave

Computer Standards & Interfaces, November 2017, Vol.54, pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2017.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What do troubled international markets mean to franchise expansion?

Zeidman, Philip F. ; Hood, Dave

Franchising World, Jan, 2012, Vol.44(1), p.51(3)

ISSN: 1041-7311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS FOR TRAFFIC MANAGEMENT IN A COMMUNICATION NETWORK

Hood, Dave ; Shostak, Mark

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS FOR TRAFFIC MANAGEMENT IN A COMMUNICATION NETWORK

Hood, Dave ; Shostak, Mark

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimizing Compliance Issues Through Pro-active Measures

Hood, Dave

Franchising World, Jul 2005, Vol.37(7), pp.25-29

ISSN: 10417311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Lineman Relocates

Hood, Dave

Transmission & Distribution World, Jun 2007, Vol.59(6), p.64C,64D

ISSN: 10870849

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IFA 2004 convention attendee.(Forward)

Perrin, Andrew F. ; Schnell, Brian ; Hood, Dave

Franchising World, March, 2004, Vol.36(2), p.S6(1)

ISSN: 1041-7311

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2006  (1)
 3. 2007đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hood, Dave
 2. Shostak, Mark
 3. Zeidman, Philip F.
 4. Hood, D.
 5. Schaller, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...