skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.149.075  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em: Làm đồ chơi. Quyển 2

Đặng Hồng Nhật

H.: ĐQHG, 2001 - (372.5 ĐA-N(2) 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em. Quyển 3, phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo

Hồng Vân

H. : ĐHQGHN, 2005 - (372.53 LE-V(3) 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề cơ bản của lịch sử các học thuyết kinh tế

Hồng Tiến

H. : ĐHQGHN, 2006 - (330.1 VU-T 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Âm tiết và loại hình ngôn ngữ

Nguyễn Quang Hồng

H. : ĐHQGHN, 2002 - (495.9221 NG-H 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Đãi vàng" từ "biển bạc" : "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"

Hồng Hà--

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. 2007, Số 06-09 (149-152).

2007

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Điểm sáng của nền giáo dục cả nước
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điểm sáng của nền giáo dục cả nước

Hồng, Ngọt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3256

Truy cập trực tuyến

7
Đưa nấm linh chi vào cuộc sống
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đưa nấm linh chi vào cuộc sống

Hồng, Ngọt

tr. 49-51; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3223

Truy cập trực tuyến

8
Mờ ảo thành phố sau 0 giờ
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mờ ảo thành phố sau 0 giờ

Hồng, Thơm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3056

Truy cập trực tuyến

9
Ngày nhà giáo trên thế giới
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngày nhà giáo trên thế giới

Hồng, Ngọt

tr. 34-35; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2366

Truy cập trực tuyến

10
Bậc thầy của sự sáng tạo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bậc thầy của sự sáng tạo

Hồng Ngọt

Hồng Ngọt. (2014). Bậc thầy của sự sáng tạo. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, số 248, tr 47-49.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3080

Truy cập trực tuyến

11
Điểm hẹn của nhà trường và doanh nghiệp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điểm hẹn của nhà trường và doanh nghiệp

Hồng Ngọt

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2828

Truy cập trực tuyến

12
Lời kết đầy ý nghĩa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lời kết đầy ý nghĩa

Đỗ, Hồng

tr. 68; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2156

Truy cập trực tuyến

13
Marie Curie Người hai lần nhận giải Nobel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marie Curie Người hai lần nhận giải Nobel

Hồng, Ngọt

tr. 45-48; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2183

Truy cập trực tuyến

14
Hoa tím rơi rụng sân trường
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoa tím rơi rụng sân trường

Hồng Nhung

Hồng Nhung. (2011). Hoa tím rơi rụng sân trường. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 249; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2193

Truy cập trực tuyến

15
Bảo tàng học đường đầu tiên ở Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo tàng học đường đầu tiên ở Việt Nam

Hồng Ngọt

Hồng Ngọt. (2014). Bảo tàng học đường đầu tiên ở Việt Nam. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, số 274+275, tr. 60-61; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2865

Truy cập trực tuyến

16
Thổi luồn sinh khí tạo đột phá mới
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thổi luồn sinh khí tạo đột phá mới

Hồng, Ngọt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3386

Truy cập trực tuyến

17
Những cơ thể biết nói
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những cơ thể biết nói

Hồng, Ngọt

tr. 58-59; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2217

Truy cập trực tuyến

18
208_12 đề tài được nghiệm thu trong tháng 06/2008
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

208_12 đề tài được nghiệm thu trong tháng 06/2008

Hồng Ngọc

Số 208 (06/2008) - No. 208; http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/18303

Truy cập trực tuyến

19
Truân chuyên một kiếp hát xẩm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truân chuyên một kiếp hát xẩm

Hồng, Quyên

tr. 60-61; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2083

Truy cập trực tuyến

20
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: tuyển thẳng không hạn chế số lượng
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: tuyển thẳng không hạn chế số lượng

Hồng, Hạnh

tr. 6-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2963

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.149.075  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (355.202)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.142.739)
 3. Trong mục lục thư viện (3.455)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (148)
 2. 1958đến1972  (748)
 3. 1973đến1987  (5.608)
 4. 1988đến2003  (101.796)
 5. Sau 2003  (1.038.710)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (921.694)
 2. Chinese  (255.883)
 3. Korean  (99.239)
 4. French  (50.848)
 5. German  (40.083)
 6. Japanese  (4.918)
 7. Vietnamese  (4.539)
 8. Spanish  (3.537)
 9. Portuguese  (2.141)
 10. Italian  (901)
 11. Undetermined  (890)
 12. Danish  (450)
 13. Norwegian  (363)
 14. Russian  (260)
 15. Polish  (192)
 16. Dutch  (149)
 17. Hungarian  (134)
 18. Finnish  (131)
 19. Greek  (86)
 20. Czech  (85)
 21. Ukrainian  (51)
 22. Turkish  (46)
 23. Indonesian  (41)
 24. Arabic  (30)
 25. Hebrew  (14)
 26. Slovak  (13)
 27. Lithuanian  (9)
 28. Romanian  (8)
 29. Persian  (8)
 30. Armenian  (1)
 31. Icelandic  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Hong
 2. Wang, Hong
 3. Li, Hong
 4. Liu, Hong
 5. Hong, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...