skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SRH-2D Modeling

Hogan, Scott

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SRH-2D (Sedimentation and River Hydraulics - 2D River Flow Modeling

Hogan, Scott

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karenia brevis allelopathy compromises the lipidome, membrane integrity, and photosynthesis of competitors

Poulin, Remington X ; Hogan, Scott ; Poulson-Ellestad, Kelsey L ; Brown, Emily ; Fernández, Facundo M ; Kubanek, Julia

Scientific reports, 22 June 2018, Vol.8(1), pp.9572 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29934632 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-27845-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aquatic Organism Passage Design: Four Years of Experience with HEC26

Kilgore, Roger ; Hogan, Scott ; Bergendahl, Bart

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BELT DRIVE HAVING A SPEED SELECTION SHIFT MECHANISM

Murray, Craig, Elwyn ; Laufenberg, Nicholas ; Hogan, Scott ; Johnson, Orlin, Wayne

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belt drive having a speed selection shift mechanism

Murray Craig Elwyn ; Laufenberg Nicholas ; Hogan Scott ; Johnson Orlin Wayne

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belt drive having a speed selection shift mechanism

Murray Craig Elwyn ; Laufenberg Nicholas ; Hogan Scott ; Johnson Orlin Wayne

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BELT DRIVE HAVING A SPEED SELECTION SHIFT MECHANISM

Murray Craig Elwyn ; Laufenberg Nicholas ; Hogan Scott ; Johnson Orlin Wayne

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BELT DRIVE HAVING A SPEED SELECTION SHIFT MECHANISM

Murray, Craig, Elwyn ; Laufenberg, Nicholas ; Hogan, Scott ; Johnson, Orlin, Wayne

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BELT DRIVE HAVING A SPEED SELECTION SHIFT MECHANISM

Murray, Craig, Elwyn ; Laufenberg, Nicholas ; Hogan, Scott ; Johnson, Orlin, Wayne

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tabletop cake slicer

Hogan, Scott

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound dampening adhesive patterns for vehicle wheel assemblies

Hogan Scott A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plated covers for vehicle wheel assemblies

Hogan Scott A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound dampening adhesive patterns for vehicle wheel assemblies

Hogan Scott A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tabletop cake slicer

Hogan Scott Edward

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A TOOL FOR SERVICING STOPCOCK VALVES

Hogan, Scott, Michael

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOOL WITH CHANGEABLE WORKING TIP SPECIFICATION

Hogan, Scott, H

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tool with changeable working tip

Hogan; Scott H

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERSATILE CHAINED TOOL SET

Hogan Scott H

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methylene blue but not indigo carmine is toxic to human luteal cells in vitro

Mahadevan, Maha M. ; Weitzman, Glenn A. ; Hogan, Scott ; Breckinridge, Stephanie ; Miller, Michael M.

Reproductive Toxicology, 1993, Vol.7(6), pp.631-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-6238 ; DOI: 10.1016/0890-6238(93)90041-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (5)
 2. 1994đến1997  (4)
 3. 1998đến2001  (8)
 4. 2002đến2006  (17)
 5. Sau 2006  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (39)
 2. Hình ảnh  (3)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (43)
 2. French  (12)
 3. German  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hogan, Scott A
 2. Hogan Scott A
 3. Hogan, Scott
 4. Mckechnie Vehicle Components
 5. Holcomb, Samuel R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...