skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Effects of Progressive Reduction as Adaptation Strategy for a Camera-Based Cinematographic User Interface

Hoesl, Axel ; Alic, Mujo ; Butz, Andreas; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10513(Part I), pp.513-522 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67744-6_32

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TrackLine: Refining touch-to-track Interaction for Camera Motion Control on Mobile Devices

Hoesl, Axel ; Aragon Bartsch, Sarah ; Butz, Andreas; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10514(Part II), pp.283-292 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67684-5_17

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

You’ve Got the Moves, We’ve Got the Motion – Understanding and Designing for Cinematographic Camera Motion Control

Hoesl, Axel ; Mörwald, Partrick ; Burgdorf, Philipp ; Dreßler, Elisabeth ; Butz, Andreas; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10513(Part I), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67744-6_33

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enter the Wild: Autistic Traits and Their Relationship to Mentalizing and Social Interaction in Everyday Life

Schuwerk, Tobias ; Kaltefleiter, Larissa J ; Au, Jiew-Quay ; Hoesl, Axel ; Stachl, Clemens

Journal of autism and developmental disorders, October 2019, Vol.49(10), pp.4193-4208 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-3432 ; PMID: 31273579 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10803-019-04134-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enter the Wild: the Relationship Between Autistic Traits and Everyday Social Interaction

Schuwerk, Tobias ; Hösl, Axel ; Stachl, Clemens

DOI: 10.17605/OSF.IO/QZRX2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. HAL (CCSd)  (3)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoesl, Axel
 2. Hoesl, A
 3. Butz, Andreas
 4. Ifip, Hal
 5. Butz, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...