skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoán dụ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch hoán dụ tiếng Anh sang tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01

Nguyễn Phương Chung; Nguyễn Hồng Cổn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 NG-C 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metonymische übertragungen im deutschen und im vietnamesischen kontrastiv = đối chiếu hoán dụ trong tiếng Đức và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Nguyễn Mai Hương; Lê Tuyết Nga

Hà Nội : Trường Đại học Ngoại ngữ , 2016 - (438.2 NG-H 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
ẨN DỤ Ý NIỆM CẢM XÚC SỬ DỤNG TỪ CHỈ MÀU SẮC TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG NHẬT
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

ẨN DỤ Ý NIỆM CẢM XÚC SỬ DỤNG TỪ CHỈ MÀU SẮC TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG NHẬT

Lê, Thị Hoa; NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Trần Văn Cơ (2011), Ngôn ngữ học tri nhận - Từ điển tường giải và đối chiếu, NXB Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh 2. George Lakoff and Mark Johnson, Metaphor we live by, University of Chicago Press, 1980. 3. 井上宗雄、『「言いたい内容から逆引きてきる」例解慣用句辞典』、株式会社創拓 社、 1992 年 4. 中村明、『感情表現辞典』、東京堂出版、 1979年 5. 新留修一、『日本語・英語・中国語の色に関する比喩感情表現の考察―普遍性と文 化的差異に注目して―』、天理台湾大学出版、 2011 年 6. 鍋島弘治朗、『日本語のメタファー』、くろしお出版、 2011年 7. 米川明彦、大谷伊都子編、『日本語慣用句辞典』、東京堂出版、 2005年 8. 宮地裕編、『慣用句の意味と用法』、明治書院、 1982年; 978-604-9805-71-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67140

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...