skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa keo

Trần Văn Nhân

H. : ĐHQGHN, 2007 - (541 TR-N 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamique chimique Application aux équilibres complexes

Ansara Ibrahim

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp một số Polyme và Copolyme chức năng họ (Met)Acrylat : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19

Vũ Thị Mai; Nguyễn Minh Ngọc người hướng dẫn; Lê Văn Dung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (541.2254 VU-M 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hóa học đại cương : hóa học lý thuyết cơ sở

Lâm Ngọc Thiềm; Trần Hiệp Hải

H. : ĐHQGHN, 2007 - (540.76 BAI 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá lý. Tập 2

Trần Văn Nhân

H. : ĐH và GDCN, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá lý. Tập 1

Trần Văn Nhân

H. : ĐH và THCN, 1985

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Basic Physical Chemistry: A Complete Introduction on Bachelor of Science Level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Physical Chemistry: A Complete Introduction on Bachelor of Science Level

Wolfgang, Schartl

9788740306699; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19003

Truy cập trực tuyến

8
Chế tạo và nghiên cứu tính chất keo dán kim loại trên cơ sở polibismaleimit tinh thể lỏng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và nghiên cứu tính chất keo dán kim loại trên cơ sở polibismaleimit tinh thể lỏng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19

Phạm, Hồng Đức; Phạm, Quang Trung; Nguyễn, Minh Ngọc

01050002439; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39606

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và nghiên cứu tính chất keo dán kim loại trên cơ sở polibismaleimit tinh thể lỏng Luận văn ThS Hóa học 60 44 01 19

Phạm Hồng Đức

ĐHKHTN; 2015

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lí

Nguyễn Văn Duệ; Trần Hiệp Hải; Lâm Ngọc Thiềm; Nguyễn Thị Thu

Giáo dục; 2010 - (541)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lí

Nguyễn Văn Duệ; Trần Hiệp Hải; Lâm Ngọc Thiềm; Nguyễn Thị Thu

Giáo dục; 2010 - (541)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa lượng tử Hóa lí I

Phạm Văn Nhiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2018 - (540 PH N 2018)

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu hiệu quả của thuốc kháng HIV trên cơ sở tương tác của một số chất ức chế protease với HIV protease bằng lý thuyết
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiệu quả của thuốc kháng HIV trên cơ sở tương tác của một số chất ức chế protease với HIV protease bằng lý thuyết

Nguyễn, Thu Hằng

21 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8351

Truy cập trực tuyến

14
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

Nguyễn, Duy Toàn; Trần, Thị Thanh Vân

21 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8106

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu hiệu quả của thuốc kháng HIV trên cơ sở tương tác của một số chất ức chế protease với HIV protease bằng lý thuyết : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 31
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiệu quả của thuốc kháng HIV trên cơ sở tương tác của một số chất ức chế protease với HIV protease bằng lý thuyết : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 31

Nguyễn, Thu Hằng; Lê, Kim Long, người hướng dẫn

01050001015; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37692

Truy cập trực tuyến

16
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbona phế thải
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbona phế thải

Nguyễn, Duy Toàn; Trần, Thị Thanh Vân

Nguyễn, D. T. (2011). Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbona phế thải. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000394; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38424

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbona phế thải Luận văn ThS Hóa học 60 44 31

Nguyễn Duy Toàn

ĐHKHTN; 2011

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiệu quả của thuốc kháng HIV trên cơ sở tương tác của một số chất ức chế protease với HIV protease bằng lý thuyết Luận văn ThS Hóa học 60 44 31

Nguyễn Thu Hằng

ĐHKHTN; 2013

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Фотохимия огранических радикалов

Мельников М. Я.; Смирнов В. А

M.: MГУ, 1994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Nghiên cứu tổng hợp một số polyme và copolyme chức năng họ (met) acrylat
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp một số polyme và copolyme chức năng họ (met) acrylat

VŨ, THỊ MAI

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4263

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (23)
 2. 1971đến1984  (34)
 3. 1985đến1996  (28)
 4. 1997đến2007  (124)
 5. Sau 2007  (229)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (261)
 2. Luận án, luận văn  (161)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (192)
 2. English  (154)
 3. Undetermined  (38)
 4. Russian  (3)
 5. French  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (35)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...