skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 340  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books (Book Review)

Hitchins, Keith

The American Historical Review, 2003, Vol.108(1), pp.286-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.1086/533204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Peter Mackridge . Language and National Identity in Greece 1766–1976 . New York : Oxford University Press . 2009 . Pp. xiv, 385. £55.00.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peter Mackridge . Language and National Identity in Greece 1766–1976 . New York : Oxford University Press . 2009 . Pp. xiv, 385. £55.00.

Hitchins, Keith

The American Historical Review, 04/2010, Vol.115(2), pp.636-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.115.2.636

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lucian Blaga, Nietzsche and Zamolxe

Hitchins, Keith

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(1), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

4
Ralph T. Fisher, 1920-2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ralph T. Fisher, 1920-2015

Hitchins, Keith

Slavic Review, 2015, Vol.74(4), pp.976-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5612/slavicreview.74.4.976

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books (Book Review)

Hitchins, Keith

The American Historical Review, 2002, Vol.107(3), pp.969-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.1086/532634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mariana Hausleitner. . (Südosteuropäische Arbeiten, number 111.) Munich: R. Oldenbourg. 2001. Pp. 497. DM 120

Hitchins, Keith

The American Historical Review, 2002, Vol. 107(3), pp.969-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/107.3.969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiography of the Countries of Eastern Europe: Romania

Hitchins, Keith

The American Historical Review, Oct 1992, Vol.97(4), p.1064 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Kurdish elites and nationhood in Anatolia, 1890s-1938
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish elites and nationhood in Anatolia, 1890s-1938

Hitchins, Keith

Institut français d’études anatoliennes

E-ISBN: 9782362450686 ; E-ISBN: 2362450686 ; DOI: 10.4000/books.ifeagd.2213

Toàn văn sẵn có

9
Ionel Bratianu - Romania
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionel Bratianu - Romania

Hitchins, Keith

ISBN: 9781905791767 ; E-ISBN: 9781907822186

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romania

Hitchins, Keith

The American Historical Review, 1 October 1992, Vol.97(4), pp.1064-1083 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2165493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Problem of Serfdom in Transylvania, 1700-1848.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Problem of Serfdom in Transylvania, 1700-1848.

Hitchins, Keith ; Prodan, D.

The American Historical Review, 02/1992, Vol.97(1), p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2164663

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pompiliu Teodor, 1930-2001

Hitchins, Keith

Slavic Review, 1 July 2002, Vol.61(2), pp.449-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779

Toàn văn sẵn có

13
Pompiliu Teodor, 1930-2001
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pompiliu Teodor, 1930-2001

Hitchins, Keith

Slavic Review, 2002, Vol.61(2), pp.449-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0037677900046155

Toàn văn sẵn có

14
Gunter Behrendt, Nationalismus in Kurdistan, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des Vorderen Orients (Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 1993). Pp. 454. No price available.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gunter Behrendt, Nationalismus in Kurdistan, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des Vorderen Orients (Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 1993). Pp. 454. No price available.

Hitchins, Keith

International Journal of Middle East Studies, 11/1999, Vol.31(4), pp.677-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020743800057226

Toàn văn sẵn có

15
SHORTER NOTICES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHORTER NOTICES

Hitchins, Keith

The English Historical Review, 1995, Vol.CX(436), pp.502-a-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ehr/CX.436.502-a

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandru Duṭu, 1928-1999

Hitchins, Keith

Slavic Review, 1 December 1999, Vol.58(4), pp.975-975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779

Toàn văn sẵn có

17
Historical Dictionary of Myanmar. By Jan Bečka. Metuchen: Scarecrow Press, 1995. Pp. xxii, 328. Editor's Foreword, Map, Bibliography.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Dictionary of Myanmar. By Jan Bečka. Metuchen: Scarecrow Press, 1995. Pp. xxii, 328. Editor's Foreword, Map, Bibliography.

Hitchins, Keith

Journal of Southeast Asian Studies, 03/1997, Vol.28(1), pp.181-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634 ; E-ISSN: 1474-0680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0022463400015289

Toàn văn sẵn có

18
Viorel Panaite, Pace, război şi comerţ în Islam: Ţările române şi dreptul otoman al popoarelor (secolele XV–XVll) (Timişoara: Editura ALL, 1997). Pp. 541. $15.00 paper.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viorel Panaite, Pace, război şi comerţ în Islam: Ţările române şi dreptul otoman al popoarelor (secolele XV–XVll) (Timişoara: Editura ALL, 1997). Pp. 541. $15.00 paper.

Hitchins, Keith

International Journal of Middle East Studies, 11/1999, Vol.31(4), pp.703-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020743800057354

Toàn văn sẵn có

19
Alexandru Duţu, 1928-1999
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandru Duţu, 1928-1999

Hitchins, Keith

Slavic Review, 1999, Vol.58(4), pp.975-975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0037677900057259

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighboring cultures: central Asia, Afghanistan, China

Hitchins, Keith

Iranian Studies, 01 September 1998, Vol.31(3-4), pp.571-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-0862 ; E-ISSN: 1475-4819 ; DOI: 10.1080/00210869808701933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 340  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (312)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (50)
 2. 1974đến1983  (70)
 3. 1984đến1993  (79)
 4. 1994đến2004  (100)
 5. Sau 2004  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (279)
 2. Bài báo  (56)
 3. Sách  (4)
 4. Book Chapters  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (313)
 2. German  (18)
 3. Romanian  (5)
 4. French  (4)
 5. Italian  (2)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hitchins, Keith
 2. Keith Hitchins
 3. Hitchins, K
 4. Tschinag, Galsan
 5. Michelson, Paul E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...