skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designs on Lebanon, cont'd. -- The Syrian Involvement in Lebanon since 1975 by Reuven Avi-Ran and translated from Hebrew by David Maisel

Hinnebusch, Raymond

Journal of Palestine Studies, Vol.22(2), p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syria: from 'authoritarian upgrading' to revolution?(Report)

Hinnebusch, Raymond

International Affairs, Jan, 2012, Vol.88(1), p.95(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syria: from ‘authoritarian upgrading’ to revolution?

Hinnebusch, Raymond

International Affairs, January 2012, Vol.88(1), pp.95-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2012.01059.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe and the Middle East: from imperialism to liberal peace?

Hinnebusch, Raymond

Review of European Studies, July, 2012, Vol.4(3), p.18(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1918-7173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Middle East in the world hierarchy: imperialism and resistance

Hinnebusch, Raymond

Journal of International Relations and Development, April 2011, Vol.14(2), pp.213-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1408-6980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing 'the sectarian card' in a sectarianized new Middle East

Valbjørn, Morten ; Hinnebusch, Raymond

Babylon : nordisk tidsskrift for midtøstenstudier [elektronisk ressurs], 2018, Årg. 16, nr. 2, pp.42-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2535-3098

Toàn văn sẵn có

7
The international politics of the Middle East:
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international politics of the Middle East:

Hinnebusch, Raymond A

ISBN10: 0719053455 ; ISBN10: 0719053463 ; ISBN13: 9780719053450 ; ISBN13: 9780719053467 ; E-ISBN10: 1847790313 ; E-ISBN13: 9781847790316

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syria: The politics of economic liberalisation

Hinnebusch, Raymond A

Third World Quarterly, 01 June 1997, Vol.18(2), p.249-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436599714939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of economic reform in Egypt

Hinnebusch, Raymond A

Third World Quarterly, 01 January 1993, Vol.14(1), p.159-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436599308420318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charisma, revolution, and state formation: Qaddafi and Libya

Hinnebusch, Raymond A

Third World Quarterly, 01 January 1984, Vol.6(1), p.59-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436598408419755

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Syria Want Peace? Syrian Policy in the Syrian-Israeli Peace Negotiations

Hinnebusch, Raymond A.

Journal of Palestine Studies, 1 October 1996, Vol.26(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377919X ; E-ISSN: 15338614 ; DOI: 10.2307/2538030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Economic Liberalization in Syria

Hinnebusch, Raymond A

International Journal of Middle East Studies, 1995, Vol.27(3), pp.305-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743800062103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt under Sadat: Elites, Power Structure, and Political Change in a Post-Populist State

Hinnebusch, Raymond A.

Social Problems, 1 April 1981, Vol.28(4), pp.442-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377791 ; E-ISSN: 15338533 ; DOI: 10.2307/800057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syria-Iraq relations: state construction and deconstruction and the MENA state system; LSE Middle East Centre paper series, 04

Hinnebusch, Raymond; LSE Middle East Centre

DOI: 10.21953/LSE.RO.60004

Toàn văn sẵn có

15
Playing 'the Sectarian Card' in a Sectarianized new Middle East
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing 'the Sectarian Card' in a Sectarianized new Middle East

Valbjørn, Morten ; Hinnebusch, Raymond

Babylon Nordic Journal of Middle East Studies, 01/31/2019, Vol.0(2), p.42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1503-5727 ; E-ISSN: 2535-3098 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.6727

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reemergence of the Wafd Party: Glimpses of the Liberal Opposition in Egypt

Hinnebusch, Raymond A

International Journal of Middle East Studies, 1984, Vol.16(1), pp.99-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743800027628

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Recruitment and Socialization in Syria: The case of the Revolutionary Youth Federation

Hinnebusch, Raymond A

International Journal of Middle East Studies, 1980, Vol.11(2), pp.143-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743800054362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Politics in Ba'thist Syria: A Case Study in the Role of the Countryside in the Political Development of Arab Societies

Hinnebusch, Raymond A

The Review of Politics, 1982, Vol.44(1), pp.110-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500046453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Civil Society in Syria

Hinnebusch, Raymond A.

Middle East Journal, 1 April 1993, Vol.47(2), pp.243-257

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
<i>Why Syria Goes to War</i> (review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Syria Goes to War (review)

Hinnebusch, Raymond A.

Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 1998, Vol.16(3), pp.172-174 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-5165 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sho.1998.0063

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (88)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (13)
 2. 1984đến1990  (15)
 3. 1991đến1997  (29)
 4. 1998đến2006  (19)
 5. Sau 2006  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hinnebusch, Raymond A
 2. Hinnebusch, Raymond
 3. Raymond A. Hinnebusch
 4. Raymond Hinnebusch
 5. Hinnebusch, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...