skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding a home away from home: effects of immigrants on firms' foreign location choice and performance

Hernandez, Exequiel

Administrative Science Quarterly, 2014, Vol.59(1), p.73(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8392

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding a Home away from Home: Effects of Immigrants on Firms’ Foreign Location Choice and Performance

Hernandez, Exequiel

Administrative Science Quarterly, March 2014, Vol.59(1), pp.73-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8392 ; E-ISSN: 1930-3815 ; DOI: 10.1177/0001839214523428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding a home away from home effects of immigrants on firms' foreign location choice and performance

Hernandez, Exequiel

Administrative science quarterly [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8392

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What’s theoretically novel about emerging-market multinationals?

Hernandez, Exequiel ; Guillén, Mauro

Journal of International Business Studies, Jan 2018, Vol.49(1), p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472506 ; E-ISSN: 14786990 ; DOI: 10.1057/s41267-017-0131-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Embeddedness of Networks: Institutions, Structural Holes, and Innovativeness in the Fuel Cell Industry

Vasudeva, Gurneeta ; Zaheer, Akbar ; Hernandez, Exequiel

Organization Science, May/Jun 2013, Vol.24(3), pp.645-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior Alliances with Targets and Acquisition Performance in Knowledge-Intensive Industries

Zaheer, Akbar ; Hernandez, Exequiel ; Banerjee, Sanjay

Organization Science, Sep/Oct 2010, Vol.21(5), pp.1072-1091,1121-1123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The embeddedness of networks institutions, structural holes, and innovativeness in the fuel cell industry

Vasudeva, Gurneeta; Zaheer, Akbar ; Hernandez, Exequiel

Organization science [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

What’s theoretically novel about emerging-market multinationals?

Hernandez, Exequiel; Guillén, Mauro F ; Buckley, Peter J ; Clegg, L. Jeremy ; Cross, Adam R ; Liu, Xin ; Voss, Hinrich

Journal of international business studies [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; DOI: 10.1057/s41267-017-0131-7

Toàn văn sẵn có

9
Immigrant social capital and firm strategic heterogeneity: effects on foreign entry and firm performance
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant social capital and firm strategic heterogeneity: effects on foreign entry and firm performance

Hernandez, Exequiel

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hernandez, Exequiel
  2. Hernandez, E
  3. Vasudeva, Gurneeta
  4. Zaheer, Akbar
  5. Zaheer, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...