skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

临床肝胆病杂志/#/臨床肝膽病雜誌

ISSN1001-5256

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Clinical and Experimental Hepatology

ISSN0973-6883

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature clinical practice gastroenterology & hepatology

ISSN1743-4378

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepato-gastro

ISSN1253-7020

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

HPB Surgery

ISSN0894-8569

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Hepatology

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한간학회지

ISSN1738-222X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of hepatology

ISSN0168-8278

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology

ISSN2210-7401

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroenterología y hepatología (Ed. impresa)

ISSN0210-5705

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gut

ISSN0017-5749

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

대한간학회지

ISSN1226-0479

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digestive Diseases and Sciences

ISSN0163-2116

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Treatment Options in Gastroenterology

ISSN1092-8472

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baillière's best practice & research. Clinical gastroenterology

ISSN1521-6918

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digestive and Liver Disease

ISSN1590-8658

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMC-Hépatologie

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European journal of gastroenterology & hepatology

ISSN0954-691X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of hepato-biliary-pancreatic surgery

ISSN0944-1166

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatology (Baltimore, Md.)

ISSN0270-9139

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 19.165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14.714)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (13)
 2. 1993đến1999  (63)
 3. 2000đến2006  (1.997)
 4. 2007đến2014  (9.928)
 5. Sau 2014  (7.077)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15.943)
 2. Portuguese  (8.631)
 3. Spanish  (1.062)
 4. German  (178)
 5. French  (158)
 6. Chinese  (23)
 7. Turkish  (17)
 8. Norwegian  (10)
 9. Italian  (9)
 10. Japanese  (6)
 11. Russian  (3)
 12. Ukrainian  (2)
 13. Korean  (2)
 14. Dutch  (2)
 15. Polish  (1)
 16. Hungarian  (1)
 17. Icelandic  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bereswill, Stefan
 2. Macedo, Guilherme
 3. Heimesaat, Markus M.
 4. Villa, Erica
 5. Tavis, John E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...