skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: Applying Linear and Non-Linear Methods for Parallel Prediction of Volume of Distribution and Fraction of Unbound Drug

Eva M Del Amo ; Leo Ghemtio ; Henri Xhaard ; Marjo Yliperttula ; Arto Urtti ; Heidi Kidron

PLoS ONE, Vol.10(10), p.e0141943 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0141943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Ionizable Groups’ Environments in Proteins and Protein–Ligand Complexes through a Statistical Analysis of the Protein Data Bank

Alexandre Borrel ; Anne-Claude Camproux ; Henri Xhaard

ACS Omega, 01 October 2017, Vol.2(10), pp.7359-7374

E-ISSN: 2470-1343 ; DOI: 10.1021/acsomega.7b00739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictive classification models and targets identification for betulin derivatives as Leishmania donovani inhibitors

Yuezhou Zhang ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

Journal of Cheminformatics, 01 August 2018, Vol.10(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-2946 ; DOI: 10.1186/s13321-018-0291-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral membrane pyrophosphatases: a novel drug target for human pathogens?

Henri Xhaard ; Keni Vidilaseris ; Nita R. Shah ; Adrian Goldman

AIMS Biophysics, 01 March 2016, Vol.3(1), pp.171-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2377-9098 ; E-ISSN: 2377-9098 ; DOI: 10.3934/biophy.2016.1.171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying linear and non-linear methods for parallel prediction of volume of distribution and fraction of unbound drug

Eva M Del Amo ; Leo Ghemtio ; Henri Xhaard ; Marjo Yliperttula ; Arto Urtti ; Heidi Kidron

PLoS ONE, Vol.8(10), p.e74758 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0074758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orexin receptor agonist Yan 7874 is a weak agonist of orexin/hypocretin receptors and shows orexin receptor-independent cytotoxicity.(Research Article)

Turku, Ainoleena ; Rinne, Maiju K. ; Boije Af Gennas, Gustav ; Xhaard, Henri ; Lindholm, Dan ; Kukkonen, Jyrki P.

PLoS ONE, June 2, 2017, Vol.12(6), p.e0178526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of the OX1R-orexin-A complex suggests two alternative binding modes

Karhu, Lasse ; Turku, Ainoleena ; Xhaard, Henri

BMC Structural Biology, May 9, 2015, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6807 ; DOI: 10.1186/s12900-015-0036-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM3 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D10

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D4

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM6 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D12.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13321-016-0141-7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D12

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM7 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D2.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13321-016-0141-7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D2

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D4.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13321-016-0141-7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D4

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM10 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D7

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM8 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D5.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13321-016-0141-7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D5

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM10 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D7.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13321-016-0141-7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D7

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM8 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D5

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM3 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D10.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13321-016-0141-7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D10

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM5 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D11.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13321-016-0141-7 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D11

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM9 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D9

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM12 of IDAAPM: integrated database of ADMET and adverse effects of predictive modeling based on FDA approved drug data

Ashenafi Legehar ; Henri Xhaard ; Leo Ghemtio

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3696436_D3

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2013  (1)
  2. 2013đến2014  (1)
  3. 2015đến2015  (1)
  4. 2016đến2017  (29)
  5. Sau 2017  (13)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...