skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of Glutamate on the Reflex of Circulatory System under Hypoxic Condition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Glutamate on the Reflex of Circulatory System under Hypoxic Condition

Le, Thanh Long; Bui, Thi Huong; Vu, Thi Thu

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61549

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical cardiac imaging

Miller D. Douglas

New York : Mc graw hill, inc , 1988 - (616.1 CLI 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Heart failure: molecules, mechanisms and therapeutic targets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart failure: molecules, mechanisms and therapeutic targets

Chichester : John Wiley & Sons, 2006 - (616.1 HEA 2006) - ISBN0470015977

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing and Reversing Heart Disease For Dummies

Rippe James M

For Dummies; 2015 - (616.1205 RIP 2015)

Truy cập trực tuyến

5
Preventing and reversing heart disease for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing and reversing heart disease for dummies

Rippe James M.

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2015] - (616.12 RIP 2015) - ISBN9781118944233 (paperback);ISBN1118944232 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Fetal heart extract facilitates the differentiation of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into heart muscle precursor cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fetal heart extract facilitates the differentiation of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into heart muscle precursor cells

Pham, Truc Le-Buu; Bui, Anh Van; Nguyen, Tam Thanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27074

Truy cập trực tuyến

7
Cardiac Remodeling and Failure
Cardiac Remodeling and Failure
Cardiac Remodeling and Failure
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac Remodeling and Failure

Boston : Kluwer Academic pub., c2003. - (616.1 CAR 2003) - ISBN1-4613-4864-1;ISBN1-4020-7177-9;ISBN1-4419-9262-6

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac problems in pregnancy : diagnosis and management of maternal and fetal heart disease

Elkayam Uri; Gleicher Norbert

New York : Wiley-Liss , 1998 - (618.3 CAR 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Cardiac problems in pregnancy : diagnosis and management of maternal and fetal disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac problems in pregnancy : diagnosis and management of maternal and fetal disease

Elkayam Uri; Gleicher Norbert

New York : Wiley-Liss, c1998. - (618.3 CAR 1998) - ISBN0471163589 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Isolated Compounds and Cardiotonic Effect on the Isolated Rabbit Heart of Methanolic Flower Extract of Nerium oleander L.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolated Compounds and Cardiotonic Effect on the Isolated Rabbit Heart of Methanolic Flower Extract of Nerium oleander L.

Vu, Duc Loi; Bui, Thanh Tung; Nguyen, Tien Vung

Nguyen, T. V., Vu, D. L., Bui, T. T. (2016). Isolated Compounds and Cardiotonic Effect on the Isolated Rabbit Heart of Methanolic Flower Extract of Nerium oleander L. Journal of Phytochemistry 10 (1), 21-29; 2151-6081; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11501; https://scialert.net/abstract/?doi=rjphyto.2016.21.29

Truy cập trực tuyến

11
Dual-Phase Approach to Improve Prediction of Heart Disease in Mobile Environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-Phase Approach to Improve Prediction of Heart Disease in Mobile Environment

Lee, Yang Koo; Vu, Thi Hong Nhan; Le, Thanh Ha

ISIKNOWLEDGE; 1225-6463; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31418

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart disease a textbook of cardiovascular medicine Vol 1 4th ed

W B Saunders; 1992 - (616.12 BRA 1992,)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heart failure

Springer; 2017 - (616 HEA 2017)

Truy cập trực tuyến

14
A colour atlas of nuclear cardiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A colour atlas of nuclear cardiology

Goris Michael L.; BretilleJosiane

Hongkong : Chapman & Hall, 1992 - (615.84 GOR 1992) - ISBN0412389509

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Advances in electrocardiology, 2004 : proceedings of the 31st International Congress on Electrocardiology, Kyoto, Japan, 27 June - 1 July 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in electrocardiology, 2004 : proceedings of the 31st International Congress on Electrocardiology, Kyoto, Japan, 27 June - 1 July 2004

International Congress on Electrocardiology (31st : 2004 : Kyoto, Japan); Hiraoka Masayasu

Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific, 2005. - (616.1 ADV 2005) - ISBN9812561072

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Isolated compounds and cardiotonic effect on the isolated rabbit heart of methanolic flower extract of Nerium oleander L.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolated compounds and cardiotonic effect on the isolated rabbit heart of methanolic flower extract of Nerium oleander L.

Tien, V.N.; Duc, L.V.; Thanh, T.B.

Scopus; 18193471; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30404; http://www.scialert.net/abstract/?doi=rjphyto.2016.21.29

Truy cập trực tuyến

17
Dual-phase approach to improve prediction of heart disease in mobile environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-phase approach to improve prediction of heart disease in mobile environment

Lee, Yang Koo; Vu, Thi Hong Nhan; Le, Thanh Ha

Scopus; 12256463; https://etrij.etri.re.kr/etrij/journal/article/article.do?volume=37&issue=2+&page=222; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32987

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac regeneration

Ieda Masaki Zimmermann Wolfram Hubertus

Springer; 2017 - (616.12 CAR 2017)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platelets haemostasis and inflammation

Zirlik Andreas Bode Christoph Gawaz Meinrad

Springer; 2017 - (612.117 ZIR 2017)

Truy cập trực tuyến

20
Cardiac rehabilitation, adult fitness, and exercise testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac rehabilitation, adult fitness, and exercise testing

Fardy Paul S.; Yanowitz Frank G; Wilson Philip K

Baltimore : Williams & Wilkins, c1995. - (616.12 FAR 1995) - ISBN0683030310

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (4)
 2. 1995đến1997  (3)
 3. 1998đến2002  (3)
 4. 2003đến2006  (3)
 5. Sau 2006  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (19)
 2. Bài báo  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vu, Thi Hong Nhan
 2. Elkayam Uri
 3. Le, Thanh Ha
 4. Gleicher Norbert
 5. Rippe James M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...